Lihat definisi kata "Pelita" dalam Studi Kata
Daftar Isi
HAAG: Pelita
PEDOMAN: Pelita
LAMBANG: Pelita

Pelita

(obor) satu bagian dari kaki dian dalam Tabernakel atau Kabah; dan pada umumnya dipakai orang sebagai alat penerang darurat, misalnya obor, dsbnya. Keluaran 25:37; 2Tawarikh 4:20; Hakim 7:16,20; Matius 25:1

Pelita [haag]

Pelita.

Bentuk ~P yang tertua dari zaman tembaga menampilkan sebuah baki tanah yang datar dan terbuka. Pada zaman Alkitab baki itu pada sebuah sisinya dibengkokkan untuk menaruh sumbu. Pada zaman besi, baki itu ditambah dengan kaki tempat berdiri; sering pula mempunyai bingkai yang berbelok, yang secara pelan-pelan mengambil bentuk tertutup dengan lubang pemasukkan dan lubang sumbu. Bentuk kipas dari lubang sumbu menjadi corak yang khas pada ~P Herodes dari zaman PB. -- ~P itu menyala semalam suntuk (1Sam 3:3; Ams 31:18), seperti yang kini masih terjadi pada orang-orang Badui untuk mengenyahkan --> rokh jahat. Matinya ~P berarti kehancuran (Ayub 21:17; Ams 13:9; Yer 25:10).

Pelita [pedoman]

 1. 1. Maksud - .
 2. 2Pet 1:19
 3. 2. Dilukiskan sebagai:
  1. 2.1 Berapi.
  2. Kej 15:17
  3. 2.2 Bercahaya.
  4. Yoh 5:35
 4. 3. Dinyalakan dengan minyak.
 5. Mat 25:3,8
 6. 4. Minyak - dibawa dalam buli-buli.
 7. Mat 25:4
 8. 5. Sering kali minyak diisi pada bagian atasnya melalui corotnya.
 9. Za 4:2
 10. 6. Harus selalu dibersihkan.
 11. Mat 25:7
 12. 7. Dipakai untuk menerangi:
  1. 7.1 Kemah.
  2. Kel 25:37
  3. 7.2 Ruangan-ruangan tersendiri.
  4. Kis 20:8
  5. 7.3 Orang-orang yang berjalan pada malam hari.
  6. Yoh 18:3
  7. 7.4 Arak-arakan perkawinan.
  8. Mat 25:1
  9. 7.5 Kereta perang pada malam hari.
  10. Nah 2:3,4
 13. 8. Mungkin berasal dari obor (suluh).
 14. Hak 7:16
 15. 9. Sering kali dibiarkan menyala sepanjang malam.
 16. Ams 31:18
 17. 10. Penerangan di dalam kemah para pemimpin bangsa Arab, dipakai sebagai
 18. kiasan.
  Ayub 29:3,4
 19. 11. Ditaruh di atas kaki pelita supaya menerangi seluruh rumah.
 20. Mat 5:15
 21. 12. Melukiskan:
  1. 12.1 Firman Allah.
  2. Mazm 119:105
  3. 12.2 Kemuliaan Kristus.
  4. Dan 10:6; Wahy 1:14
  5. 12.3 Segala Karunia Roh Kudus.
  6. Wahy 4:5
  7. 12.4 Keselamatan dari Allah.
  8. Kej 15:17; Yes 62:1
  9. 12.5 Pimpinan Allah.
  10. 2Sam 22:29; Mazm 18:29
  11. 12.6 Kemuliaan kerub.
  12. Yeh 1:13
  13. 12.7 Roh Manusia.
  14. Ams 20:27
  15. 12.8 Hamba-hamba Allah.
  16. Yoh 5:35
  17. 12.9 Para pemimpin yang bijaksana.
  18. 2Sam 21:17
  19. 12.10 Hukuman-hukuman yang berat.
  20. Wahy 8:10
  21. 12.11 Keturunan ahli waris.
  22. 1Raj 11:36; 15:4
  23. 12.12 (Dipadamkan) kebinasaan orang fasik.
  24. Ayub 18:5,6
  25. 12.13 (Dipadamkan) kebinasaan orang yang mengutuki ibu atau
  26. ayahnya. Ams 20:20

Pelita [lambang]

 1. (1) LAMBANG umat Allah yang mempersaksikan kebenaran Kristus. Mat 5:15; 25:1-8; Mrk 4:21; Luk 8:16.
 2. (2) METAFORA firman Allah. Mzm 119:105; Ams 6:23.
 3. (3) METAFORA jiwa atau hidup seseorang. Ayb 18:6; 21:17; Mzm 18:29; Ams 13:9; 20:20, 27; 24:20.
 4. (4) LAMBANG karya Kristus sebagai terang Ilahi bagi umat-Nya. Mzm 132:17.

Lihat definisi kata "Pelita" dalam Studi KataTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA