: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zilpah | Zima | Zimmah | Zimran | Zimri | Zin | Zina | Zinah | Zion | Zior | Ziph
Daftar Isi
HEBREW: 6790 Nu Tsin
ENSIKLOPEDIA: ZIN

Zin

Dalam versi-versi Alkitab:

Zin: BIS FAYH TB TL
duri. Bil 13:21.
NETBible Maps:
Indo2 C3

Peta Google: Zin (1) (30° 41´, 34° 29´); Zin (2) (30° 41´, 34° 29´);

Ibrani

Strongs #06790: Nu Tsin

Zin = "flat"

1) name given to a portion of the desert tract between the Dead Sea
and Arabah on the east in which Kadesh-barnea was located

6790 Tsin tseen

from an unused root meaning to prick; a crag; Tsin, a part of the Desert: KJV -- Zin.

ZIN [ensiklopedia]

(Ibrani tsin). Nama yg secara bebas dikenakan pada padang gurun yg dilewati oleh orang Israel waktu Keluaran, dekat ke perbatasan Kanaan (Bil 13:21). Nama itu merujuk pada daerah yg luas, antara tempat perkemahan orang Israel di oase Kadesy-Barnea di Sinai timur laut, dan Pendakian Akrabim, atau Jalan Kalajengking yg merupakan batas antara Edom dan Yehuda (Yos 15:1-4; bnd Bil 34:1-5). Gurun Paran terletak di sebelah selatannya, sekalipun Kadesy rupanya termasuk dalam kedua wilayah itu, dan kedua padang gurun itu dicakup oleh nama yg lebih luas, 'Negeb'.

KEPUSTAKAAN. C. L Woolley dan T. E Lawrence, The Wilderness of Zin, 1936. JMH/BS/HAO
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA