Daftar Isi

Orang Berutang

bila sesuatu barang kepunyaan orang Ibrani tidak dapat dibayar utangnya, tanah dari orang yamng berutang boleh disita, atau dirinya boleh diperhambakan untuk mengurangi utangnya, masa perhambaan berlaku sampai pada tahun Yobel, dimana semua orang yang diperhambakan dapat kemerdekaannya masing-masing. Imamat 25:29-34; 2Raja 4:1; Nehemia 5:3-5.TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA