Daftar Isi
PEDOMAN: Mukjizat Melalui Perantaraan

Mukjizat Melalui Perantaraan

Mukjizat Melalui Perantaraan [pedoman]

 1. 1. Musa dan Harun:
  1. 1.1 Tongkat menjadi ular.
  2. Kel 4:3; 7:10
  3. 1.2 Tongkat yang menjadi ular diubah menjadi tongkat kembali.
  4. Kel 4:4
  5. 1.3 Tangan yang kena penyakit kusta.
  6. Kel 4:6
  7. 1.4 Tangan yang disembuhkan.
  8. Kel 4:7
  9. 1.5 Air menjadi darah.
  10. Kel 4:9,30; 7:20
  11. 1.6 Katak-katak bermunculan.
  12. Kel 8:6
  13. 1.7 Nyamuk-nyamuk hinggap pada manusia.
  14. Kel 8:17
  15. 1.8 Katak-katak itu mati lenyap.
  16. Kel 8:13
  17. 1.9 Banyak pikat.
  18. Kel 8:21-24
  19. 1.10 Pikat dijauhkan.
  20. Kel 18:31
  21. 1.11 Penyakit sampar yang dahsyat pada ternak.
  22. Kel 9:3-6
  23. 1.12 Barah yang memecah sebagai gelembung-gelembung.
  24. Kel 9:10,11
  25. 1.13 Hujan es.
  26. Kel 9:23
  27. 1.14 Hujan es dan guruh berhenti.
  28. Kel 9:33
  29. 1.15 Belalang.
  30. Kel 10:13
  31. 1.16 Belalang terbawa dan dilemparkan ke dalam Laut Teberau.
  32. Kel 10:19
  33. 1.17 Didatangkan gelap gulita.
  34. Kel 10:22
  35. 1.18 Segala anak sulung dibunuh.
  36. Kel 12:29
  37. 1.19 Laut Merah terbelah.
  38. Kel 14:21,22
  39. 1.20 Orang Mesir dibinasakan.
  40. Kel 14:26-28
  41. 1.21 Air pahit menjadi tawar.
  42. Kel 15:25
  43. 1.22 Air ke luar dari gunung batu di Horeb.
  44. Kel 17:6
  45. 1.23 Orang Amalek dikalahkan.
  46. Kel 17:11-13
  47. 1.24 Korah dibinasakan.
  48. Bil 16:28-32
  49. 1.25 Air ke luar dari bukit batu di Kadesy.
  50. Bil 20:11
  51. 1.26 Penyembuhan oleh seekor ular tembaga.
  52. Bil 21:8,9
 2. 2. Yosua:
  1. 2.1 Air sungai Yordan terbelah.
  2. Yos 3:10-17
  3. 2.2 Air sungai Yordan mengalir kembali seperti biasa.
  4. Yos 4:18
  5. 2.3 Yerikho dikalahkan.
  6. Yos 6:6-20
  7. 2.4 Matahari dan bulan berhenti.
  8. Yos 10:12-14
  9. 2.5 Orang Midian dibinasakan.
  10. Hak 7:16-22
 3. 3. Simson:
  1. 3.1 Membunuh seekor singa.
  2. Hak 14:6
  3. 3.2 Membunuh orang Filistin.
  4. Hak 14:19; 15:15
  5. 3.3 Mengangkat pintu gerbang kota Gaza.
  6. Hak 16:3
  7. 3.4 Merobohkan kuil Dagon.
  8. Hak 16:30
 4. 4. Samuel:
  1. 4.1 Guruh dan hujan pada musim menuai.
  2. 1Sam 12:18
 5. 5. Seorang nabi Yehuda:
  1. 5.1 Tangan Yerobeam tinggal terkedang.
  2. 1Raj 13:4
  3. 5.2 Mezbah yang pecah.
  4. 1Raj 13:5
  5. 5.3 Tangan Yerobeam yang terkedang disembuhkan.
  6. 1Raj 13:6
 6. 6. Elia:
  1. 6.1 Musim kemarau diadakan.
  2. 1Raj 17:1; Yak 5:17
  3. 6.2 Tepung dan minyak tidak berkurang.
  4. 1Raj 17:14-16
  5. 6.3 Anak yang mati dihidupkan.
  6. 1Raj 17:22,23
  7. 6.4 Korban bakaran disambar habis oleh api.
  8. 1Raj 18:36,38
  9. 6.5 Beberapa puluh orang dimakan habis oleh api.
  10. 2Raj 1:10-12
  11. 6.6 Hujan turun.
  12. 1Raj 18:41-45; Yak 5:18
  13. 6.7 Air sungai Yordan terbagi.
  14. 2Raj 2:8
  15. 6.8 Naik ke sorga.
  16. 2Raj 2:11
 7. 7. Elisa:
  1. 7.1 Air sungai Yordan terbagi.
  2. 2Raj 2:8
  3. 7.2 Air disehatkan.
  4. 2Raj 2:21,22
  5. 7.3 Beberapa anak dicabik-cabik oleh dua ekor beruang.
  6. 2Raj 2:24
  7. 7.4 Minyak diperbanyak.
  8. 2Raj 4:1-7
  9. 7.5 Seorang anak yang mati dihidupkan kembali.
  10. 2Raj 4:32-35
  11. 7.6 Naaman disembuhkan.
  12. 2Raj 5:10,14
  13. 7.7 Gehazi kena penyakit kusta.
  14. 2Raj 5:27
  15. 7.8 Besi naik ke permukaan air.
  16. 2Raj 6:6
  17. 7.9 Macam-macam mujizat.
  18. Luk 10:9,17
 8. 8. Para rasul:
  1. 8.1 Banyak mujizat.
  2. Kis 2:43; 5:12
 9. 9. Petrus:
  1. 9.1 Seorang lumpuh disembuhkan.
  2. Kis 3:7
  3. 9.2 Kematian Ananias.
  4. Kis 5:5
  5. 9.3 Kematian Safira.
  6. Kis 5:10
  7. 9.4 Orang-orang sakit disembuhkan.
  8. Kis 5:15,16
  9. 9.5 Eneas disembuhkan.
  10. Kis 9:34
  11. 9.6 Dorkas dihidupkan kembali.
  12. Kis 9:40
 10. 10. Stefanus:
  1. 10.1 Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda.
  2. Kis 6:8
 11. 11. Filipus:
  1. 11.1 Berbagai-bagai mujizat besar.
  2. Kis 8:6,7,13
 12. 12. Paulus:
  1. 12.1 Elimas dibutakan.
  2. Kis 13:11
  3. 12.2 Seorang yang kakinya lumpuh disembuhkan.
  4. Kis 14:10
  5. 12.3 Roh tenung dibuang.
  6. Kis 16:18
  7. 12.4 Mujizat-mujizat yang luar biasa.
  8. Kis 19:11,12
  9. 12.5 Eutikhus dihidupkan kembali.
  10. Kis 20:10-12
  11. 12.6 Gigitan ular beludak tidak membahayakan.
  12. Kis 28:5
 13. 13. Paulus dan Barnabas:
  1. 13.1 Mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat.
  2. Kis 14:3TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA