Daftar Isi
PEDOMAN: Mujizat Melalui Kuasa Jahat

Mujizat Melalui Kuasa Jahat

Mujizat Melalui Kuasa Jahat [pedoman]

 1. 1. Diadakan dengan kuasa Iblis.
 2. 2Tes 2:9; Wahy 16:14
 3. 2. Diadakan:
  1. 2.1 Untuk menyokong agama palsu.
  2. Ul 13:1,2
  3. 2.2 Oleh beberapa Mesias palsu.
  4. Mat 24:24
  5. 2.3 Oleh beberapa Nabi palsu.
  6. Mat 24:24; Wahy 19:20
 4. 3. Suatu tanda kedurhakaan.
 5. 2Tes 2:3,9; Wahy 13:13
 6. 4. Jangan diperhatikan.
 7. Ul 13:3
 8. 5. Menipu orang fasik.
 9. 2Tes 2:10-12; Wahy 13:14; 19:20
 10. 6. Contoh-contoh:
  1. 6.1 Orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir di Mesir.
  2. Kel 7:11,12; 8:7
  3. 6.2 Seorang perempuan tukang tenung di En-Dor.
  4. 1Sam 28:7-14
  5. 6.3 Simon.
  6. Kis 8:9-11TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA