Lihat definisi kata "Malice" dalam Studi Kata
Daftar Isi
NAVE: Malice

Malice

Malice [nave]

MALICE.
Gen. 3:15; Lev. 19:14, 17, 18; Deut. 27:17, 18; Deut. 32:32, 33; 2 Kin. 6:21, 22; Job 31:29, 30; Psa. 4:2; Psa. 7:14-16 Job 15:35. Psa. 10:7-10, 14; Psa. 21:11; Psa. 22:7, 8; Psa. 35:15, 16, 19-21; Psa. 38:16, 19; Psa. 41:5-8; Psa. 55:3, 10, 11; Psa. 56:5, 6; Psa. 57:4, 6; Psa. 59:3, 4, 6, 7; Psa. 62:3, 4; Psa. 64:2-6; Psa. 69:4, 10-12, 26; Psa. 70:2, 3; Psa. 71:10, 11 vs. 13,24.; Psa. 74:20; Psa. 86:14; Psa. 102:8; Psa. 109:2-5, 16-18; Psa. 119:150 v. 78.; Psa. 140:1-4; Prov. 4:16, 17; Prov. 6:14, 15, 18, 19 v. 16.; Prov. 10:6; Prov. 11:17; Prov. 12:10; Prov. 14:17, 22; Prov. 15:17; Prov. 16:30; Prov. 17:5; Prov. 20:22; Prov. 21:10; Prov. 24:8, 17, 18, 29; Prov. 26:2, 27; Prov. 28:10; Prov. 30:14; Isa. 29:20, 21; Isa. 32:6; Isa. 59:4-6 v. 7.; Jer. 20:10; Lam. 4:3, 4; Ezek. 18:18; Ezek. 25:3, 6, 7, 12, 15, 17; Ezek. 26:2, 3; Amos 1:11; Mic. 2:1; Zech. 8:17 Zech. 7:10. Matt. 5:38-41 Luke 6:29. Matt. 6:15; Matt. 18:28-35; Matt. 26:52; Mark 15:10; John 8:44; John 18:22, 23; Acts 23:12-14; Rom. 1:29-32; Rom. 12:19; 1 Cor. 5:8; 1 Cor. 14:20; Gal. 5:19-21; Eph. 4:31; Phil. 1:15, 16; Col. 3:8; 1 Thess. 5:15; Tit. 3:3; Jas. 1:21; Jas. 2:13; 1 Pet. 2:1; 1 Pet. 3:9; 1 John 2:9, 11; 1 John 3:10, 13-15; 1 John 4:20; 3 John 10 See: Conspiracy; Hatred; Homicide; Jealousy; Revenge.
Instances of
Cain toward Abel, Gen. 4:8.
Ishmael toward Sarah, Gen. 21:9.
Sarah toward Hagar, Gen. 21:10.
Philistines toward Isaac, Gen. 26.
Esau toward Jacob, Gen. 27:41.
Joseph's brethren toward Joseph, Gen. 37; 42:21.
Potiphar's wife toward Joseph, Gen. 39:14-20.
Ammonites toward the Israelites, Deut. 23:3, 4.
Saul toward David, 1 Sam. 18:8-29; 19; 20:30-33; 22:6-18; 23:7-23; 26:18.
David toward Michal, 2 Sam. 6:21-23; toward Joab, 1 Kin. 2:5, 6; Shimei, 1 Kin. 2:8, 9.
Shimei toward David, 2 Sam. 16:5-8.
Ahithophel toward David, 2 Sam. 17:1-3.
Jezebel toward Elijah, 1 Kin. 19:1, 2.
Ahaziah toward Elijah, 2 Kin. 1.
Jehoram toward Elisha, 2 Kin. 6:31.
Samaritans toward the Jews, Ezra 4; Neh. 2:10; 4; 6.
Haman toward Mordecai, Esth. 3:5-15; 5:9-14.
Jeremiah's enemies, Jer. 26:8-11; 38.
Nebuchadnezzar toward Zedekiah, Jer. 52:10, 11.
Daniel's enemies, Dan. 6:4-9.
Herodias toward John, Matt. 14:3-10; Mark 6:24-28.
Herod toward Jesus, Luke 23:11.
The Jews toward Jesus, Matt. 27:18; Mark 12:12; 15:10; Luke 11:53, 54.
James and John toward the Samaritans, Luke 9:54.
Jews toward Paul, Acts 17:5; 23:12; 25:3.
Masters of the slave girl who had a spirit of divination toward Paul, Acts 16:19-24.
See: Strife.

Lihat definisi kata "Malice" dalam Studi KataTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh
bible.org - YLSA