Daftar Isi
PEDOMAN: Kuasa Kristus

Kuasa Kristus

Kuasa Kristus [pedoman]

 1. 1. Karena Kristus Anak Allah, - adalah kuasa allah.
 2. Yoh 5:17-19; 10:28-30
 3. 2. - sebagai manusia adalah kuasa Allah.
 4. Kis 10:38
 5. 3. Dilukiskan sebagai sesuatu yang:
  1. 3.1 Atas semua manusia.
  2. Yoh 17:2
  3. 3.2 Atas segala sesuatu.
  4. Yoh 3:35; Ef 1:22
  5. 3.3 Mulia.
  6. 2Tes 1:9
  7. 3.4 Kekal.
  8. 1Tim 6:16
  9. 3.5 Tertinggi.
  10. Ef 1:20,21; 1Pet 3:22
  11. 3.6 Tidak berhingga.
  12. Mat 28:18
 6. 4. Dapat menaklukkan segala sesuatu.
 7. Fili 3:21
 8. 5. Dinyatakan dalam:
  1. 5.1 Keselamatan.
  2. Yes 63:1; Ibr 7:25
  3. 5.2 Melakukan mujizat.
  4. Mat 8:27; Luk 5:17
  5. 5.3 Membangkitkan diri-Nya dari kematian.
  6. Yoh 2:19-21; 10:18
  7. 5.4 Membangkitkan orang mati.
  8. Yoh 5:28,29
  9. 5.5 Memberi hidup kekal.
  10. Yoh 17:2
  11. 5.6 Memberi hidup rohani.
  12. Yoh 5:21,25,26
  13. 5.7 Membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis.
  14. 1Yoh 3:8
  15. 5.8 Segala sesuatu ada di dalam Dia.
  16. Kol 1:17; Ibr 1:3
  17. 5.9 Mengalahkan dunia.
  18. Yoh 16:33
  19. 5.10 Mengalahkan Iblis.
  20. Kol 2:15; Ibr 2:14
  21. 5.11 Mengampuni dosa.
  22. Mat 9:6; Kis 5:31
  23. 5.12 Memungkinkan orang lain melakukan mujizat.
  24. Mat 10:1; Mr 16:17,18; Luk 10:17
  25. 5.13 Pengajaran-Nya.
  26. Mat 7:28,29; Luk 4:32
  27. 5.14 Ciptaan-Nya.
  28. Yoh 1:3,10; Kol 1:16
 9. 6. Hamba-hamba Tuhan harus menyatakan - .
 10. 2Pet 1:16
 11. 7. Orang-orang kudus:
  1. 7.1 Dikuatkan oleh - .
  2. Fili 4:13; 2Tim 4:17
  3. 7.2 Dipelihara oleh - .
  4. 2Tim 1:12; 4:18
  5. 7.3 Ditolong oleh - .
  6. Ibr 2:18
  7. 7.4 Tubuh mereka akan diubah oleh - .
  8. Fili 3:21
 12. 8. Turun ke atas orang-orang kudus.
 13. 2Kor 12:9
 14. 9. Hadir dalam perkumpulan orang-orang kudus.
 15. 1Kor 5:4
 16. 10. Akan dinyatakan dengan istimewa pada waktu Ia datang kedua kali.
 17. Mr 13:26; 2Pet 1:16
 18. 11. Akan membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan.
 19. 1Kor 15:24
 20. 12. Orang fasik akan dibinasakan oleh - .
 21. Mazm 2:9; Yes 11:4; 63:3,4; 2Tes 1:9TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA