Daftar Isi
PEDOMAN: Kuasa Allah

Kuasa Allah

Kuasa Allah [pedoman]

 1. 1. Merupakan salah satu sifat-Nya.
 2. Mazm 62:12
 3. 2. Dinyatakan dengan:
  1. 2.1 Bunyi guntur kuasa-Nya.
  2. Ayub 26:14
  3. 2.2 Jari Allah.
  4. Mazm 8:4
  5. 2.3 Lengan Allah.
  6. Mazm 89:14; Yes 52:10
  7. 2.4 Suara Allah.
  8. Mazm 29:3-5; 68:34
  9. 2.5 Tangan Allah.
  10. Kel 9:3,15; Ayub 40:9; Mazm 89:14; Yes 48:13
 4. 3. Dilukiskan sebagai sesuatu yang:
  1. 3.1 Berdaulat.
  2. Rom 9:21
  3. 3.2 Besar.
  4. Ayub 9:4; Mazm 79:11; Nah 1:3
  5. 3.3 Kekal.
  6. Yes 26:4; Rom 1:20
  7. 3.4 Kuat.
  8. Mazm 89:14; 136:12
  9. 3.5 Kuat kuasa.
  10. Yes 43:13; Ef 3:7
  11. 3.6 Mulia.
  12. Kel 15:6; Yes 63:12
  13. 3.7 Tidak terduga.
  14. Ayub 5:9; 9:10
  15. 3.8 Tidak dapat dibandingkan.
  16. Kel 15:11,12; Ul 3:24; Ayub 40:4; Mazm 89:9
  17. 3.9 Tidak dapat diketahui.
  18. Ayub 26:14; Pengkh 3:11
  19. 3.10 Tidak dapat dilawan.
  20. Ul 32:39; Dan 4:35
 5. 4. Tidak ada perkara yang mustahil untuk - .
 6. Kej 18:14; Yer 32:27; Mat 19:26
 7. 5. Tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun sedikit.
 8. 1Sam 14:6
 9. 6. Sumber segala kuasa.
 10. 1Taw 29:12; Mazm 68:35
 11. 7. Dinyatakan dalam:
  1. 7.1 Kebangkitan Kristus.
  2. 2Kor 13:4; Kol 2:12
  3. 7.2 Membangkitkan semua orang kudus.
  4. 1Kor 6:14
  5. 7.3 Kebinasaan orang-orang fasik.
  6. Kel 9:15,16; Rom 9:22
  7. 7.4 Menyelamatkan umat-Nya.
  8. Mazm 106:8
  9. 7.5 Menjadikan Injil berfaedah.
  10. Rom 1:16; 1Kor 1:18,24
  11. 7.6 Menetapkan dan memerintah segala sesuatu.
  12. Mazm 65:7; 66:7
  13. 7.7 Mujizat-mujizat Kristus.
  14. Luk 11:20
  15. 7.8 Ciptaan-Nya.
  16. Mazm 102:26; Yer 10:12
 12. 8. Orang-orang kudus:
  1. 8.1 Diajar oleh - .
  2. Ayub 36:22
  3. 8.2 Dikuatkan oleh - .
  4. Ef 6:10; Kol 1:11
  5. 8.3 Dilepaskan oleh - .
  6. Neh 1:10; Dan 3:17
  7. 8.4 Disokong dalam kesusahan oleh - .
  8. 2Kor 6:7; 2Tim 1:8
  9. 8.5 Disokong oleh - .
  10. Mazm 37:17; Yes 41:10
  11. 8.6 Mempunyai kepercayaan terhadap - .
  12. Yer 20:11
  13. 8.7 Menerima kelimpahan kasih karunia dengan - .
  14. 2Kor 9:8
  15. 8.8 Rindu akan kenyataan - .
  16. Mazm 63:2,3
  17. 8.9 Terpelihara dalam - menantikan keselamatan.
  18. 1Pet 1:5
 13. 9. Dilimpahkan kepada orang-orang kudus.
 14. 2Taw 16:9
 15. 10. Bekerja di dalam dan untuk orang-orang kudus.
 16. 2Kor 13:4; Ef 1:19; 3:20
 17. 11. Iman orang-orang kudus bergantung pada - .
 18. 1Kor 2:5
 19. 12. Harus:
  1. 12.1 Diakui.
  2. 1Taw 29:11; Yes 33:13
  3. 12.2 Diminta di dalam doa.
  4. Mazm 79:11; Mat 6:13
  5. 12.3 Ditakuti.
  6. Yer 5:22; Mat 10:28
  7. 12.4 Ditinggikan.
  8. Mazm 21:13; Yud 1:25
 20. 13. Berhasilnya pekerjaan hamba-hamba Tuhan karena - .
 21. 1Kor 3:6-8; Gal 2:8; Ef 3:7
 22. 14. Adalah dasar kepercayaan.
 23. Yes 26:4; Rom 4:21
 24. 15. Orang fasik:
  1. 15.1 Akan dibinasakan oleh - .
  2. Luk 12:5
  3. 15.2 Dilawan oleh - .
  4. Ezr 8:22
  5. 15.3 Tidak mengerti - .
  6. Mat 22:29
 25. 16. Bala tentara sorga membesarkan - .
 26. Wahy 4:11; 5:13; 11:17TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA