Lihat definisi kata "Kilangan" dalam Studi Kata
Daftar Isi
BROWNING: KILANGAN

Kilangan

(kisaran). Gilingan orang Ibrani-yang ada juga pada bangsa-bangsa Timur lainnya-dibuat dari batu, berbentuk bulat kira-kira 18 inci garis tengah, dua susunan batu; bagian bawah untuk menggiling, sedangkan bagian atas untuk diputar-putar dengan tangan. Pekerjaan menggiling pada umumnya dikerjakan oleh kaum wanita, ditempatkan diatas tanah, Yes 47:1-2; Mat 24:41. batu gilingan tidak boleh digadaikan. Ula 24:6.

KILANGAN [browning]

Alat giling Palestina terdiri dari dua batu besar yang ditumpuk untuk menggerus biji-bijian. Ada kilangan atau gilingan yang dikenakan oleh dua orang perempuan berhadap-hadapan (Mat. 24:41). Ada pula kilangan yang mempunyai tongkat penusuk melalui lubang, kilangan ini dijalankan oleh seekor keledai. Inilah yang mungkin dimaksudkan oleh Yesus (Mat. 18:16). Batu kilangan adalah alat rumah tangga desa yang sangat penting (Ul. 24:6) dan malah dapat digunakan sebagai senjata (Hak. 9:53). Beratnya batu kilangan terkenal dalam pepatah (Why. 18:21).

Lihat definisi kata "Kilangan" dalam Studi KataTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA