Lihat definisi kata "Kawin" dalam Studi Kata
Daftar Isi
PEDOMAN: Kawin, Perkawinan
ENSIKLOPEDIA: KAWIN, PERKAWINAN

Kawin

Kawin, Perkawinan [pedoman]

 1. 1. Ditetapkan oleh Allah.
 2. Kej 2:22,24
 3. 2. Perhubungan yang dijanjikan.
 4. Mal 2:14
 5. 3. Diadakan untuk:
  1. 3.1 Kebahagiaan manusia.
  2. Kej 2:18
  3. 3.2 Memelihara keturunan ilahi.
  4. Mal 2:15
  5. 3.3 Mengembangkan keturunan.
  6. Kej 1:28; 9:1
  7. 3.4 Supaya jangan berzinah.
  8. 1Kor 7:2
 6. 4. Untuk pertama kali, pengharapan akan keturunan yang dijanjikan
 7. kepada perempuan, menjadi salah satu sebab - .
  Kej 3:15; 4:1
 8. 5. Diperbolehkan.
 9. 1Kor 7:2,28; 1Tim 5:14
 10. 6. Menghormati.
 11. Ibr 13:4
 12. 7. Dinyatakan dengan:
  1. 7.1 Memberikan anak perempuan kepada anak laki-laki dan
  2. memberikan anak laki-laki kepada anak perempuan. Ul 7:3; Ezr 9:12
  3. 7.2 Menjadi menantu.
  4. 1Raj 3:1
  5. 7.3 Dipersatukan.
  6. Mat 19:6
  7. 7.4 Kawin dengan seorang perempuan.
  8. Kel 2:1
 13. 8. Terikat selama keduanya masih hidup.
 14. Mat 19:6; Rom 7:2,3; 1Kor 7:39
 15. 9. Permulaan poligami.
 16. Kej 4:19
 17. 10. Pada zaman dahulu - dilakukan di lingkungan keluarga.
 18. Kej 20:12; 24:24; 28:2
 19. 11. Seringkali ditentukan oleh pihak orang tua.
 20. Kej 24:49-51; 34:6,8
 21. 12. Harus dengan persetujuan orang tua.
 22. Kej 28:8; Hak 14:2,3
 23. 13. Harus disetujui oleh kedua calon mempelai.
 24. Kej 24:57,58; 1Sam 18:20; 25:41
 25. 14. Orang tua mungkin enggan memberi anak-anaknya untuk - .
 26. Kel 22:17; Ul 7:3
 27. 15. Seorang Kristen bebas kawin, asalkan di dalam Tuhan.
 28. 1Kor 7:39
 29. 16. Orang Yahudi:
  1. 16.1 Bertunangan pada waktu masih muda.
  2. Ams 2:17; Yoel 1:8
  3. 16.2 Bertunangan sebelum - .
  4. Ul 20:7; Hak 14:5,7,8; Mat 1:18
  5. 16.3 Boleh mendapat surat cerai dalam - karena ketegaran hati.
  6. Ul 24:1; Mat 19:7,8
  7. 16.4 Dilarang mengadakan - dengan penyembah berhala.
  8. Ul 7:3,4; Yos 23:12; Ezr 9:11,12
  9. 16.5 Dilarang mengadakan - dengan sanak keluarga.
  10. Im 18:6
  11. 16.6 Harus berhati-hati dalam mempertunangkan anak-anaknya.
  12. Kej 24:2,3; 28:1,2
  13. 16.7 Kadang-kadang berdosa sebab poligami.
  14. 1Raj 11:1,3
  15. 16.8 Menganggap keadaan tidak kawin sebagai satu dukacita.
  16. Hak 11:38
  17. 16.9 Menganggap keadaan tidak kawin sebagai suatu kehinaan.
  18. Yes 4:1
  19. 16.10 Seringkali dihukum dengan melarang - .
  20. Yer 7:34; 16:9; 25:10
  21. 16.11 Seringkali mengadakan - diantara suku bangsanya sendiri.
  22. Kel 2:1; Bil 36:6-12; Luk 1:5,27
  23. 16.12 Seringkali mengadakan - dengan orang asing.
  24. 1Raj 11:1; Neh 13:23
  25. 16.13 Diharuskan - dengan isteri saudara yang mati dengan
  26. tidak beranak. Ul 25:5; Mat 22:24
  27. 16.14 Dibebaskan dari kewajiban berperang setelah bertunangan.
  28. Ul 20:7
  29. 16.15 Imam tidak boleh - dengan perempuan yang diceraikan
  30. atau perempuan yang tidak senonoh. Im 21:4
  31. 16.16 Imam besar tidak boleh - dengan seorang janda yang
  32. diceraikan atau yang hina. Im 21:14
  33. 16.17 Bertunangan di muka pintu gerbang di depan banyak saksi.
  34. Rut 4:1,10,11
  35. 16.18 Cara meminang perempuan.
  36. Kej 24:3,4; 34:6,8; 1Sam 25:39,40
  37. 16.19 Biasanya perempuan yang lebih tua, lebih dahulu - dari
  38. yang muda. Kej 29:26
  39. 16.20 Emas kawin diberikan kepada orang tua si perempuan
  40. sebelum - . Kej 29:18; 34:12; 1Sam 18:27,28; Hos 3:2
 30. 17. Dirayakan:
  1. 17.1 Dengan perjamuan.
  2. Kej 29:22; Hak 14:10; Mat 22:2,3; Yoh 2:1-10
  3. 17.2 Dengan sangat bersukacita.
  4. Yer 33:11; Yoh 3:29
  5. 17.3 Tujuh hari lamanya.
  6. Hak 14:12
 31. 18. Pemberkatan diucapkan setelah - .
 32. Kej 24:60; Rut 4:11,12
 33. 19. Pengantin perempuan:
  1. 19.1 Berdiri di sebelah kanan pengantin laki-laki.
  2. Mazm 45:10
  3. 19.2 Memakai perhiasan ketika - .
  4. Yes 49:18; 61:10
  5. 19.3 Diiringi oleh anak-anak gadis pengiring pengantin perempuan.
  6. Mazm 45:10,15
  7. 19.4 Memakai pakaian yang indah.
  8. Mazm 45:14,15
  9. 19.5 Mendapat seorang hamba pada waktu - .
  10. Kej 24:59; 29:24,29
  11. 19.6 Menerima hadiah-hadiah sebelum - .
  12. Kej 24:53
  13. 19.7 Terpaksa harus melupakan isi rumahnya.
  14. Mazm 45:11
 34. 20. Pengantin laki-laki:
  1. 20.1 Memakai mahkota karangan bunga.
  2. Kid 3:11
  3. 20.2 Diberi hadiah-hadiah.
  4. Mazm 45:13
  5. 20.3 Memakai perhiasan kepala.
  6. Yes 61:10
  7. 20.4 Diiringi oleh banyak teman.
  8. Hak 14:11; Yoh 3:29
  9. 20.5 Pulang bersama dengan pengantin perempuan ke rumahnya
  10. pada waktu malam. Mat 25:1-6
  11. 20.6 Girang hatinya terhadap pengantin perempuan.
  12. Yes 62:5
  13. 20.7 Pakaian disediakan untuk tamu-tamu pada waktu - .
  14. Mat 22:12
  15. 20.8 Kalau yang bertunangan bersetubuh dengan orang lain,
  16. dihukum seperti yang kawin. Ul 22:23; Mat 1:19
 35. 21. Melukiskan:
  1. 21.1 Persatuan Allah dengan orang Yahudi.
  2. Yes 54:5; Yer 3:14; Hos 2:18,19
  3. 21.2 Persatuan Kristus dengan jemaat-Nya.
  4. Ef 5:23,24,32

KAWIN, PERKAWINAN [ensiklopedia]

Lihat NIKAH, PERNIKAHAN.


Lihat definisi kata "Kawin" dalam Studi KataTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA