Lihat definisi kata "Kapal" dalam Studi Kata
: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kana | Kanaan | Kanah | Kandake | Kapak | Kapal | Kareah | Karka | Karkas | Karkemis | Karkor
Daftar Isi
PEDOMAN: Kapal
BROWNING: KAPAL

Kapal

dahulukal buatan yang sangat primitif dan kasar jika dibandingkan dengan kapal-kapal zaman sekarang ini. Pelayaran-pelayaran hanya dilakukan secara menyusur pantai-pantai. Orang-orang Ibrani bukan pelaut-pelaut; pada zaman raja Salomo barang-barang dagangan untuk Yerusalem dibawa melalui pelabuhan-pelabuhan rasul Paulus sampai kenegeri Roma menunjukkan kepada kita akan suatu hasil yang luar biasa yang telah dilakukan oleh mereka zaman dahulu dengan kapal-kapal mereka yang amat primitif. Kis 27 dan Kis 28.

Kapal [pedoman]

 1. 1. Mungkin asal mula - dari bahtera yang dibuat oleh Nuh.
 2. Kej 7:17,18
 3. 2. Asal mula - bagi orang Yahudi.
 4. Kej 49:13; Hak 5:17
 5. 3. Dilukiskan sebagai sesuatu yang:
  1. 3.1 Besar.
  2. Yes 33:21; Yak 3:4
  3. 3.2 Kuat.
  4. Yes 23:14
  5. 3.3 Meluncur.
  6. Ayub 9:26
 6. 4. Salomo membangun angkatan laut yang terdiri dari - .
 7. 1Raj 9:26
 8. 5. Dalam Firman Tuhan disebutkan - dari:
  1. 5.1 Adramitium.
  2. Kis 27:2
  3. 5.2 Kitim.
  4. Bil 24:24; Dan 11:30
  5. 5.3 Aleksandria.
  6. Kis 27:6
  7. 5.4 Kasdim.
  8. Yes 43:14
  9. 5.5 Tirus.
  10. 2Taw 8:18
  11. 5.6 Tarsis.
  12. Yes 23:1; 60:9
 9. 6. Biasanya - dibuat dari kayu sanobar.
 10. Yeh 27:5
 11. 7. Kadang-kadang - dibuat dari pandan.
 12. Yes 18:2
 13. 8. Celah-celah - harus dipakai.
 14. Yeh 27:9,27
 15. 9. Bagian-bagian - yang disebutkan:
  1. 9.1 Buritan.
  2. Kis 27:29,41
  3. 9.2 Dayung.
  4. Yes 33:21; Yeh 27:6
  5. 9.3 Haluan.
  6. Kis 27:30,41
  7. 9.4 Kemudi.
  8. Yak 3:4
  9. 9.5 Layar.
  10. Yes 33:23; Yeh 27:7
  11. 9.6 Ruang kapal.
  12. Yun 1:5
  13. 9.7 Sauh.
  14. Kis 27:29,40
  15. 9.8 Sekoci.
  16. Kis 27:30,32
  17. 9.9 Tali-tali kemudi.
  18. Kis 27:40
  19. 9.10 Tali-talinya.
  20. Yes 33:23
  21. 9.11 Tiang layar.
  22. Yes 33:23; Yeh 27:5
 16. 10. Sering kali - milik perseorangan.
 17. Kis 27:11
 18. 11. Dikepalai oleh seorang nahkoda.
 19. Yun 1:6; Kis 27:11
 20. 12. Dalam pelayaran - dipimpin oleh juru mudi.
 21. Yeh 27:8,27-29
 22. 13. Dikendalikan oleh kemudi.
 23. Yak 3:4
 24. 14. Pelayaran - sering kali berpedoman kepada bintang-bintang.
 25. Kis 27:20
 26. 15. Dilakukan oleh awak kapal atau anak kapal.
 27. Yeh 27:9,27; Yun 1:5; Kis 27:30
 28. 16. Biasanya digerakkan dengan layar.
 29. Kis 27:2-7
 30. 17. Sering kali digerakkan dengan dayung.
 31. Yun 1:13; Yoh 6:19
 32. 18. Kapal melayari:
  1. 18.1 Lautan.
  2. Mazm 104:25,26; 107:23
  3. 18.2 Sungai.
  4. Yes 33:21
  5. 18.3 Danau.
  6. Luk 5:1,2
 33. 19. Biasanya digunakan batu duga di tempat yang berbahaya.
 34. Kis 27:28
 35. 20. Biasanya dibedakan dengan lambang atau ukiran.
 36. Kis 28:11
 37. 21. Pelayaran - di tengah laut sangat mengherankan.
 38. Ams 30:18,19
 39. 22. Dipakai untuk:
  1. 22.1 Menangkap ikan.
  2. Mat 4:21; Luk 5:4-9; Yoh 21:3-8
  3. 22.2 Mengangkut penumpang.
  4. Yun 1:3; Kis 27:2,6; 28:11
  5. 22.3 Berperang.
  6. Bil 24:24; Dan 11:30,40
  7. 22.4 Berdagang.
  8. 1Raj 22:49; 2Taw 8:18; 9:21
 40. 23. Para penumpang biasanya menumpang di buritan kapal.
 41. Mr 4:38
 42. 24. Diancam oleh bahaya:
  1. 24.1 Taufan yang dahsyat.
  2. Yun 1:4; Mr 4:37,38
  3. 24.2 Batu karang.
  4. Kis 27:29
 43. 25. Kadang-kadang diteliti dengan kabel apabila rusak.
 44. Kis 27:17
 45. 26. Sering kali pecah.
 46. 1Raj 22:49; Mazm 48:8; Kis 27:41-44; 2Kor 11:25
 47. 27. Melukiskan:
  1. 27.1 Isteri yang rajin.
  2. Ams 31:14
  3. 27.2 (Kandas) kemurtadan.
  4. 1Tim 1:19

KAPAL [browning]

Berlayar bukanlah keahlian orang Israel. Adalah pelaut-pelaut *Hiram, raja *Tirus, yang mengangkut bahan-bahan untuk pembangunan Bait Suci oleh *Salomo (1Raj. 5:9). Dan dalam PB perjalanan Paulus melalui Laut Tengah dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal perdagangan dari *Mesir (Kis. 28:11) yang beberapa kali mengalami kemalangan (2Kor. 11:25). *Murid-murid Yesus mempunyai kapal nelayan di Laut *Galilea (Mrk. 1:19-20). Sebuah kapal sejenis dari zaman itu ditemukan oleh para ahli purbakala pada 198 dan dipelihara dengan saksama.

Lihat definisi kata "Kapal" dalam Studi KataTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA