: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ilirikum | Illyricum | Ilmu | Imam | Imam Agung | Imam Agung atau Imam Besar | Imam Besar | Imam Kepala | Imam-imam Kepala | Iman | Imer
Daftar Isi
KECIL: Imam Agung atau Imam Besar

Imam Agung atau Imam Besar

Imam Agung atau Imam Besar [kecil]

TB- Harun dan keturunannya, dan kemudian Zadok (1Raj 2:1-25) memegang jabatan utama dalam kebaktian korban di Israel. Dalam Perjanjian Baru Imam Agung adalah imam Yahudi yang paling tinggi kedudukannya. Ia mengetuai Mahkamah Agama --> 20354 untuk masa jabatan satu tahun. Sekali setahun ia memasuki tempat maha kudus dari Bait Allah untuk mempersembahkan korban pendamaian untuk dosa seluruh umat. Kristus adalah imam Besar yang "satu kali untuk selama-lamanya mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai korban untuk umat-Nya" (Ibr 7:27).

BIS- Imam yang paling tinggi kedudukannya dalam agama Yahudi. Ia mengetuai Mahkamah Agama Yahudi. Sekali setahun pada Hari Raya Pendamaian, ia masuk ke Ruang Mahasuci di dalam Rumah Tuhan untuk mempersembahkan kurban bagi dirinya sendiri dan bagi dosa umat Israel.

KS.-

  1. Israel
    [PL] Im 21:10-15; Bil 35:25,28,32; 2Raj 22:4,8; Ezr 7:1; Neh 3:1,20; Yer 52:24; Za 3:1,8
    [PB] Mat 26:3,51,57,58,62,63,65; Mr 14:47,53,54,60,61,63,66; Luk 22:50; Yoh 11:49,51; 18:13,15,16,19,22,24,26; Kis 4:6; 5:17,21,27; 7:1; 19:14; 24:1; Ibr 8:3; 9:7,25; 13:11
  2. Kristus
    [PB] Ibr 2:17; 3:1; 4:14-15; 5:1-6,10; 6:20; Ibr 7:15-17,21,24,26-28; 8:1-4
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA