Lihat definisi kata "Hamba" dalam Studi Kata
Daftar Isi
PEDOMAN: Hamba

Hamba

Hamba [pedoman]

 1. 1. Sejak zaman purbakala.
 2. Kej 9:25,26
 3. 2. Terbagi atas:
  1. 2.1 Laki-laki.
  2. Kej 24:34; 32:5
  3. 2.2 Perempuan.
  4. Kej 16:6; 32:5
  5. 2.3 Yang dibeli.
  6. Kej 43:18; Im 25:46
  7. 2.4 Yang digaji.
  8. Mr 1:20; Luk 15:17
 4. 3. Orang-orang yang sungguh-sungguh melayani orang lain dinamai - .
 5. Kej 24:13; 1Raj 19:21
 6. 4. Pegawai putra raja atau raja disebut - .
 7. Kel 9:20; 11:8
 8. 5. Orang-orang yang berpangkat rendah disebut - .
 9. Pengkh 10:7
 10. 6. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dinamai - .
 11. Mazm 119:49; Yes 56:6; Rom 1:1
 12. 7. Sebutan - sering kali dipakai untuk menyatakan kerendahan.
 13. Kej 18:3; 33:5; 1Sam 2:7; 1Raj 20:32
 14. 8. Hamba-hamba yang digaji:
  1. 8.1 Dinamai orang upahan.
  2. Ayub 7:1; Yoh 10:12,13
  3. 8.2 Menerima upah atau gaji tahunan.
  4. Im 25:53; Yes 16:14
  5. 8.3 Menerima upah atau gaji harian.
  6. Mat 20:2
  7. 8.4 Tidak boleh diperas.
  8. Ul 24:14
  9. 8.5 Upahnya harus segera dibayar sesudah pekerjaannya selesai.
  10. Im 19:13; Ul 24:15
  11. 8.6 Harus dianggap patut untuk mendapatkan upahnya.
  12. Luk 10:7
  13. 8.7 Boleh makan hasil tanah pada tahun sabat itu.
  14. Im 25:6
  15. 8.8 Jika ia orang pendatang, tidak boleh makan Paskah atau yang suci.
  16. Kel 12:45; Im 22:10
  17. 8.9 Menantikan upahnya pada akhir pekerjaannya.
  18. Ayub 7:2
  19. 8.10 - yang dibeli yang berkebangsaan Yahudi dan melayani
  20. bangsanya sendiri harus diperlakukan sebagai - yamg digaji. Im 25:39,40
  21. 8.11 - yang dibeli yang berkebangsaan Yahudi yang melayani
  22. orang asing harus diperlakukan sebagai - yang digaji. Im 25:47,53
  23. 8.12 Seringkali berdiri di pasar menunggu pekerjaan.
  24. Mat 20:1-3
  25. 8.13 Seringkali menerima makanan dengan berlimpah-limpah dan
  26. diperlakukan dengan baik. Luk 15:17
  27. 8.14 Seringkali ditindas dan upahnya ditahan.
  28. Mal 3:5; Yak 5:4
 15. 9. Budak yang dibeli atau - yang terikat perjanjian:
  1. 9.1 Dinamai - .
  2. Kej 14:14; Mazm 116:16; Yer 2:14
  3. 9.2 Dari kelahiran.
  4. Kej 14:14; Mazm 116:16; Yer 2:14
  5. 9.3 Karena dibeli dengan uang.
  6. Kej 17:27; 37:36
  7. 9.4 Tawanan perang seringkali ditahan sebagai - .
  8. Ul 20:14; 2Raj 5:2
  9. 9.5 Orang-orang pendatang yang tinggal pada orang Israel boleh
  10. dibeli. Im 25:45
  11. 9.6 Bangsa-bangsa lain boleh dibeli.
  12. Im 25:44
  13. 9.7 Orang yang tidak dapat membayar hutangnya boleh dijual
  14. sebagai - . 2Raj 4:1; Neh 5:4,5; Mat 18:25
  15. 9.8 Pencuri yang tidak dapat mengembalikan barang yang dicurinya
  16. boleh dijual sebagai - . Kel 22:3
  17. 9.9 Lebih berharga dari pekerja harian.
  18. Ul 15:18
  19. 9.10 Jika - itu orang Israel, tidak boleh diperlakukan dengan kejam.
  20. Im 25:39,40,46
  21. 9.11 Jika - itu orang Israel ia diizinkan keluar sebagai orang
  22. merdeka setelah bekerja enam tahun. Kel 21:2; Ul 15:12
  23. 9.12 Orang Israel yang dijual sebagai - yang tidak mau keluar
  24. sebagai orang merdeka, telinganya harus dilubangi pada pintu. Kel 21:5,6; Ul 15:16,17
  25. 9.13 Orang Isarael yang dijual kepada seorang asing sebagai
  26. - boleh ditebus oleh salah seorang keluarganya yang terdekat. Im 25:47-55
  27. 9.14 Semua orang Israel yang dijual sebagai - harus dilepaskan
  28. pada tahun Yobel. Im 25:10,40,41,54
  29. 9.15 Pada waktu dilepaskan - tidak boleh menuntut isterinya
  30. atau anak-anaknya yang masih menjadi - . Kel 21:3,4
  31. 9.16 Apabila masa perhambaannya habis, ia patut diberi bekal
  32. dengan kelimpahan. Ul 15:13,14
  33. 9.17 Apabila orang asing, harus disunat.
  34. Kej 17:13,27; Kel 12:44
  35. 9.18 Boleh beristirahat pada hari Sabat.
  36. Kel 20:10
  37. 9.19 Boleh mengikuti segala perayaan.
  38. Ul 12:18; 16:11,14
  39. 9.20 Orang-orang yang terkenal mempunyai banyak - .
  40. Kej 14:14; Pengkh 2:7
  41. 9.21 Mengerjakan pekerjaan yang paling hina.
  42. 1Sam 25:41; Yoh 13:4,5
  43. 9.22 Apabila disiksa oleh majikannya, ia boleh dimerdekakan.
  44. Kel 21:26,27
  45. 9.23 Majikannya diberi ganti kerugian atas kecelakaan yang
  46. terjadi terhadap hambanya. Kel 21:32
  47. 9.24 Peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pembunuhan - .
  48. Kel 21:20,21
  49. 9.25 Jangan mengingini atau membujuk orang lain.
  50. Kel 20:17; Ul 5:21
  51. 9.26 Yang mencari perlindungan jangan diserahkan kepada tuannya.
  52. Ul 23:15
  53. 9.27 Kebiasaan memberi tanda seperti yang disebut dalam.
  54. Gal 6:17
  55. 9.28 Kadang-kadang diberi pangkat.
  56. Pengkh 10:7
  57. 9.29 Kadang-kadang menikah dengan keluarga tuannya.
  58. 1Taw 2:34,35
  59. 9.30 Peraturan-peraturan mengenai perkawinan - perempuan.
  60. Kel 21:7-11
  61. 9.31 Menangkap dan mencuri orang laki-laki untuk - disalahkan
  62. dan dihukum menurut Taurat. Kel 21:16; Ul 24:7; 1Tim 1:10
  63. 9.32 Peraturan mengenai - seringkali di langgar.
  64. Yer 34:8-16
 16. 10. Budak belian atau hamba yang terikat oleh perjanjian, melukiskan:
  1. 10.1 Kristus.
  2. Mazm 40:7; Ibr 10:5; Fili 2:7,8
  3. 10.2 Orang-orang kudus.
  4. 1Kor 6:20; 7:23
  5. 10.3 Orang-orang fasik.
  6. 2Pet 2:19; Rom 6:16,19
 17. 11. Kristus merendahkan diri-Nya untuk menjadi - .
 18. Mat 20:28; Luk 22:27; Yoh 13:5; Fili 2:7
 19. 12. Lebih rendah derajatnya daripada tuannya.
 20. Luk 22:27
 21. 13. Harus menurut teladan Kristus.
 22. 1Pet 2:21
 23. 14. Kewajiban - terhadap tuannya:
  1. 14.1 Mendoakan dia.
  2. Kej 24:12
  3. 14.2 Menghormati dia.
  4. Mal 1:6; 1Tim 6:1
  5. 14.3 Jika ia orang percaya ia patut lebih dihormati.
  6. 1Tim 6:2
  7. 14.4 Tunduk kepadanya.
  8. 1Pet 2:18
  9. 14.5 Mentaati perintahnya.
  10. Ef 6:5; Tit 2:9
  11. 14.6 Memandang tangannya.
  12. Mazm 123:2
  13. 14.7 Memperkenan dia di dalam segala hal.
  14. Tit 2:9
  15. 14.8 Merasa kasihan kepadanya.
  16. 2Sam 12:18
  17. 14.9 Lebih mengutamakan pekerjaannya dari pada makanan.
  18. Kej 24:33
  19. 14.10 Setia kepadanya.
  20. Luk 16:10-12; 1Kor 4:2; Tit 2:10
  21. 14.11 Berguna baginya.
  22. Luk 19:15,16,18; Filem 1:11
  23. 14.12 Memperhatikan keselamatan tuannya.
  24. 1Sam 25:14-17; 2Raj 5:2,3
  25. 14.13 Bekerja dengan jujur.
  26. Kej 24:54-56
  27. 14.14 Bijaksana dalam mengatur sesuatu.
  28. Kej 24:34-49
  29. 14.15 Rajin bekerja.
  30. Neh 4:16,23
  31. 14.16 Ramah dan teliti kepada tamu-tamu tuannya.
  32. Kej 43:23,24
  33. 14.17 Tunduk juga kepada yang bengis.
  34. Kej 16:6,9; 1Pet 2:18
  35. 14.18 Tidak boleh membantah perkataan tuannya.
  36. Tit 2:9
  37. 14.19 Jangan menurut perintahnya dengan sikap berpura-pura.
  38. Ef 6:6; Kol 3:22
  39. 14.20 Tidak boleh mencuri.
  40. Tit 2:10
 24. 15. Harus selalu merasa puas di dalam pekerjaannya.
 25. 1Kor 7:20,21
 26. 16. Harus mengasihi kawannya.
 27. Mat 18:33
 28. 17. Harus melayani:
  1. 17.1 Karena sadar akan kehendak Allah.
  2. 1Pet 2:19
  3. 17.2 Dengan takut akan Allah.
  4. Ef 6:5; Kol 3:22
  5. 17.3 Seperti hamba Kristus.
  6. Ef 6:5,6
  7. 17.4 Dengan rela, seperti melayani Tuhan - dan bukan manusia.
  8. Ef 6:7; Kol 3:23
  9. 17.5 Seperti melakukan kehendak Allah dengan kesungguhan.
  10. Ef 6:6
  11. 17.6 Dengan tulus hati.
  12. Ef 6:5; Kol 3:22
  13. 17.7 Dengan rela.
  14. Ef 6:7
 29. 18. Berkenan kepada Allah apabila sabar menanggung penderitaan.
 30. 1Pet 2:19,20
 31. 19. Seorang - yang baik:
  1. 19.1 Menjadi hamba Kristus.
  2. Kol 3:24
  3. 19.2 Saudara yang dikasihi Tuhan.
  4. Filem 1:16
  5. 19.3 Orang bebas milik Tuhan.
  6. 1Kor 7:22
  7. 19.4 Ikut mengambil bagian di dalam Injil.
  8. 1Kor 12:13; Gal 3:28; Ef 6:8; Kol 3:11
  9. 19.5 Patut mendapat kepercayaan dari tuannya.
  10. Kej 24:2,4,10; 39:4
  11. 19.6 Seringkali diberi pangkat atau kedudukan.
  12. Kej 41:40; Ams 17:2
  13. 19.7 Seringkali diangkat oleh tuannya.
  14. Kej 39:4,5
  15. 19.8 Harus dihormati.
  16. Kej 24:31; Ams 27:18
  17. 19.9 Membawa berkat Allah atas tuannya.
  18. Kej 30:27,30; 39:3
  19. 19.10 Di dalam segala hal memuliakan ajaran Allah.
  20. Tit 2:10
  21. 19.11 Allah menyertai dia.
  22. Kej 31:42; 39:21; Kis 7:9,10
  23. 19.12 Tuhan membuat dia berhasil di dalam segala hal yang
  24. dikerjakan olehnya. Kej 39:3
  25. 19.13 Dilindungi oleh allah.
  26. Kej 31:7
  27. 19.14 Dipimpin oleh Allah.
  28. Kej 24:7,27
  29. 19.15 Diberikan oleh Allah.
  30. Mat 24:46
  31. 19.16 Akan mendapat pahala.
  32. Ef 6:8; Kol 3:24
 32. 20. Harta benda tuannya semakin bertambah karena sifatnya yang setiawan.
 33. Kej 30:29,30
 34. 21. Sifat - yang jahat:
  1. 21.1 Berpura-pura.
  2. Ef 6:6; Kol 3:22
  3. 21.2 Menyenangkan hati orang.
  4. Ef 6:6; Kol 3:22
  5. 21.3 Menipu.
  6. 2Sam 19:26; Mazm 101:6,7
  7. 21.4 Suka bertengkar.
  8. Kej 13:7; 26:20
  9. 21.5 Serakah.
  10. 2Raj 5:20
  11. 21.6 Berdusta.
  12. 2Raj 5:22,25
  13. 21.7 Mencuri.
  14. Tit 2:10
  15. 21.8 Mabuk.
  16. Mat 24:49
  17. 21.9 Tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada temannya.
  18. Mat 18:30
  19. 21.10 Tidak dapat diajar dengan kata-kata saja.
  20. Ams 29:19
  21. 21.11 Tidak dapat mengendalikan diri apabila diberi pangkat.
  22. Ams 30:21,22; Yes 3:5
  23. 21.12 Akan dihukum.
  24. Mat 25:40,41
 35. 22. Contoh - yang baik:
  1. 22.1 Eliezer (hamba Abraham).
  2. Kej 15:2; Kej 24:1-66
  3. 22.2 Debora.
  4. Kej 24:59; Kej 35:8
  5. 22.3 Yakub.
  6. Kej 31:36-40
  7. 22.4 Yusuf.
  8. Kej 39:3; Kis 7:10
  9. 22.5 Hamba-hamba Boas.
  10. Rut 2:4
  11. 22.6 Bujang pembawa senjata Yonatan.
  12. 1Sam 14:6,7
  13. 22.7 Pegawai-pegawai Daud.
  14. 2Sam 12:18
  15. 22.8 Anak perempuan yang ditawan.
  16. 2Raj 5:3
  17. 22.9 Pegawai-pegawai Naaman.
  18. 2Raj 5:13
  19. 22.10 Hamba seorang perwira.
  20. Mat 8:9
  21. 22.11 Hamba-hamba Kornelius.
  22. Kis 10:7
  23. 22.12 Onesimus setelah ia bertobat.
  24. Filem 1:11
 36. 23. Contoh - yang jahat:
  1. 23.1 Gembala-gembala Abraham dan Lot.
  2. Kej 13:7
  3. 23.2 Hamba-hamba Abimelekh.
  4. Kej 21:25
  5. 23.3 Hamba-hamba Absalom.
  6. 2Sam 13:28,29; 14:30
  7. 23.4 Ziba.
  8. 2Sam 16:1-4
  9. 23.5 Hamba-hamba Simei.
  10. 1Raj 2:39
  11. 23.6 Yerobeam.
  12. 1Raj 11:26
  13. 23.7 Zimri.
  14. 1Raj 16:9
  15. 23.8 Gehazi.
  16. 2Raj 5:20
  17. 23.9 Pegawai-pegawai Amon.
  18. 2Raj 21:23
  19. 23.10 Hamba-hamba Ayub.
  20. Ayub 19:16
  21. 23.11 Hamba-hamba imam besar.
  22. Mr 14:65
  23. 23.12 Onesimus sebelum ia bertobat.
  24. Filem 1:11

Lihat definisi kata "Hamba" dalam Studi KataTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA