Lihat definisi kata "Kegelapan" dalam Studi Kata
Daftar Isi
KECIL: Gelap, Kegelapan
PEDOMAN: Gelap, Kegelapan
LAMBANG: Gelap, Kegelapan
BROWNING: KEGELAPAN

Kegelapan

(menghitam). Disebabkan tidak hadirnya terang yang lazim ada, Kej 1:2. membayangkan keadaan sengsara dan sedih. Ayub 18:6. kegoncangan alam disebabkan cahaya bintang-bintang lenyap, Yes 13:10; Kis 2:20. melukiskan keadaan orang yang sudah gugur dari imannya, Mat 8:12. sebagai tanda hukuman seperti di Mesir, Kel 10:21-23. sebagai tanda turut berduka cita. Luk 23:44.

Gelap, Kegelapan [kecil]

KS.-

 1. harfiah
  [PL] Kej 1:2; 15:12; Kel 10:21; Mazm 139:12
  [PB] Mat 27:45; Mr 15:33; Ibr 12:18
 2. kiasan
  [PL] Yes 5:20
  [PB] Mat 4:16; Luk 22:53; Yoh 1:5; 3:19; 12:35,46; 2Kor 4:6; Ef 5:8,11; 1Yoh 1:5-6; 2:8-11

Gelap, Kegelapan [pedoman]

 1. 1. Dijadikan oleh Allah.
 2. Mazm 104:20; Yes 45:7
 3. 2. Mula-mula menutupi bumi.
 4. Kej 1:2
 5. 3. Dipisahkan dari terang.
 6. Kej 1:4
 7. 4. Dinamai malam.
 8. Kej 1:5; Mazm 91:6
 9. 5. Dinamai kain pembendung laut.
 10. Ayub 38:9
 11. 6. Disebabkan karena matahari telah terbenam.
 12. Kej 15:17; Yoh 6:17
 13. 7. Keadaan - tidak dapat dijelaskan.
 14. Ayub 38:19,20
 15. 8. Menunjukkan kuasa Allah dan kebesaran-Nya.
 16. Ayub 38:8,9
 17. 9. Tidak dapat menyembunyikan kita dari Allah.
 18. Mazm 139:11,12
 19. 10. Tingkat-tingkat - disebutkan:
  1. 10.1 Mengerikan.
  2. Kej 15:12
  3. 10.2 Gelap gulita.
  4. Yer 13:16
  5. 10.3 - yang paling gelap.
  6. Mat 8:12
  7. 10.4 Sehingga dapat diraba.
  8. Kel 10:21
  9. 10.5 Kelam kabut.
  10. Ul 5:22,23; Yoel 2:2
 20. 11. Yang ajaib:
  1. 11.1 Di negeri Mesir.
  2. Kel 10:21,22
  3. 11.2 Di atas gunung Sinai.
  4. Kel 19:16; Ibr 12:18
  5. 11.3 Pada waktu kematian Kristus.
  6. Mat 27:45
  7. 11.4 Sebelum kebinasaan Yerusalem.
  8. Mat 24:29
 21. 12. Orang-orang fasik:
  1. 12.1 Orang-orang - .
  2. 1Tes 5:5
  3. 12.2 Berjalan di dalam - .
  4. Mazm 82:5
  5. 12.3 Duduk di dalam - .
  6. Mazm 107:10
  7. 12.4 Melakukan perbuatan di dalam - .
  8. Ayub 24:16
  9. 12.5 Penuh dengan - .
  10. Mat 6:23
 22. 13. Mengakibatkan:
  1. 13.1 Benda-benda sukar dilihat.
  2. Kel 10:23
  3. 13.2 Kita mudah tersesat.
  4. Yoh 12:35; 1Yoh 2:11
  5. 13.3 Kita dapat tersandung.
  6. Yes 59:10
 23. 14. Melukiskan:
  1. 14.1 Suatu kebencian.
  2. Ayub 3:4-9
  3. 14.2 Hukuman terhadap Iblis dan orang-orang yang jahat.
  4. Mat 22:13; 2Pet 2:14,17; Yud 1:6,13
  5. 14.3 Suatu rahasia.
  6. Yes 45:19; Mat 10:27
  7. 14.4 Kebesaran Allah yang tidak terselidik.
  8. Kel 20:21; 2Sam 22:10,12; 1Raj 8:21; Mazm 97:2
  9. 14.5 Kebodohan dan kesalahan.
  10. Ayub 37:19; Yes 60:2; Yoh 1:5; 3:19; 12:35; Kis 26:18
  11. 14.6 Siksaan yang berat.
  12. Ayub 23:17; Mazm 112:4; Pengkh 5:16; Yes 5:30; 8:22; 59:9
  13. 14.7 Kuasa Iblis.
  14. Ef 6:12; Kol 1:13
  15. 14.8 Maut.
  16. 1Sam 2:9; Ayub 10:21,22
  17. 14.9 Perkara yang dalam-dalam.
  18. Ayub 28:3
  19. 14.10 Perbuatan-perbuatan dosa.
  20. Ams 2:13; Ef 5:11

Gelap, Kegelapan [lambang]

 1. (1) METAFORA ketidakjelasan atau kegaiban. 1 Raj 8:12; Ayb 38:2; Yes 45:19; Dan 2:22.
 2. (2) METAFORA tempat penuh ratapan dan hukuman, yang kelak berpuncak di neraka. Mzm 143:3; Yes 59:9; Yer 13:16; Rat 3:6; Mat 8:12; 22:13; 25:30; Yud 6, 13.
 3. (3) LAMBANG penghakiman, terutama penghakiman Allah. Kel 10:15, 21; Ul 4:11; Mzm 105:28; Ams 20:20; Yes 5:30; Yeh 32:8; Yl 2:2; Am 5:18; Kis 2:20; Why 8:12; 9:2; 16:10.
 4. (4) METAFORA ketidakpedulian dan kebutaan rohani akibat dosa. Mzm 69:24; 82:5; Ams 2:13; Yes 9:1; 29:15; 42:7; 60:2; Yoh 1:5; 3:19; 8:12; Ef 6:12; 1 Tes 5:4; 1 Yoh 1:6.
 5. (5)LAMBANG perasaan orang percaya yang kurang yakin akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ayb 30:26; Mzm 88:7; Yes 50:10.
 6. (6) METAFORA kematian jasmani atau rohani. Ayb 3:5; 10:21, 22; 38:17; Mzm 23:4; Yes 9:1; Mat 4:16; Luk 1:79.

KEGELAPAN [browning]

Lambang segala sesuatu yang *jahat. Kegelapan meliputi *alam maut (Mzm. 143:3), namun bukannya tidak dapat dimasuki oleh Allah (Mzm. 139:12). Kegelapan merupakan tempat *penghukuman (Mzm. 35:6), dan karena itu, akan menjadi bagian pengalaman *hari Tuhan yang diramalkan oleh para nabi (mis. Am. 5:18); dengan demikian berkebalikan dengan harapan populer. Dalam petunjuk *Gulungan Laut Mati mengenai ketertiban terdapat penjelasan mengenai dua macam *roh yang saling berebut kemenangan, yaitu yang disebut *Malaikat Terang dan Malaikat Kegelapan. Pertentangan serupa menjadi tema Injil Yohanes (Yoh. 3:19).


Lihat definisi kata "Kegelapan" dalam Studi KataTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA