Lihat definisi kata "Dupa" dalam Studi Kata
Daftar Isi
KECIL: Dupa
PEDOMAN: Dupa

Dupa

(ukupan), dalam peraturan pelayanan dalam Tabernakel, pembakaran dupa terdiri dari bahan-bahan campuran yang berbau sangat harum, yaitu dari getah mur, lawang, rasamala, dan kemenyan yang suci murni, Kel 30:9,34. dibakar dalam pedupaan oleh para imam yang telah ditentukan tiap pagi dan petang. Luk 1:9,10; dan pada hari Penebusan Dosa pembakaran dupa mengambil bagian yang penting dan istimewa dalam upacara tersebut. Sementara dibakar orang banyak yang berdiri diluar sedang berdoa. Upacara pembakaran dupa termasuk salah satu cara penyembahan yang kuno, baik cara menyembah kepada Allah maupun kepada berhala.

Dupa [kecil]

BIS- Bahan yang bila dibakar menghasilkan asap yang harum baunya. Orang-orang Israel memakainya dalam ibadah.

Dupa [pedoman]

 1. 1. Dibawa dari Syeba.
 2. Yer 6:20
 3. 2. Disebut kemenyan.
 4. Kid 4:6,14
 5. 3. Banyak diperdagangkan.
 6. Wahy 18:13
 7. 4. Yang lain jangan dipersembahkan kepada Allah.
 8. Kel 30:9
 9. 5. Untuk persembahan kepada Allah, dicampur dengan wangi-wangian.
 10. Kel 25:6; 37:29
 11. 6. Resep atau cara mencampur - .
 12. Kel 30:34-36
 13. 7. Hanya imam-imam yang diperbolehkan untuk mempersembahkan - .
 14. Bil 16:40; Ul 33:10
 15. 8. Dipersembahkan:
  1. 8.1 Di atas mezbah pembakaran ukupan dari emas.
  2. Kel 30:1-6; 40:5
  3. 8.2 Tiap-tiap pagi dan petang.
  4. Kel 30:7,8
  5. 8.3 Terus menerus.
  6. Kel 30:8
  7. 8.4 Dalam perbaraan.
  8. Im 10:1; Bil 16:17,46
  9. 8.5 Oleh imam besar di tempat Mahakudus pada hari raya Pendamaian.
  10. Im 16:12,13
  11. 8.6 Dengan bara api dari mezbah pembakaran ukupan.
  12. Im 16:12; Bil 16:46
 16. 9. Imam yang membakar - ditentukan menurut gilirannya.
 17. Luk 1:9
 18. 10. Orang Yahudi berdoa pada waktu pembakaran - .
 19. Luk 1:10
 20. 11. Diadakan untuk pendamaian.
 21. Bil 16:46,47
 22. 12. Ditaruh di atas daging yang dipersembahkan.
 23. Im 2:1,2,15,16; 6:15
 24. 13. Orang Lewi ditugaskan untuk mengurus - .
 25. 1Taw 9:29
 26. 14. Dipakai untuk menyembah berhala.
 27. Yer 48:35
 28. 15. Orang Yahudi:
  1. 15.1 Tidak diterima persembahannya karena dosa.
  2. Yes 1:13; 66:3,4
  3. 15.2 Mempersembahkan - kepada dewa-dewa di atas mezbah dari batu
  4. bata. Yes 65:3
  5. 15.3 Dihukum karena mempersembahkan - kepada dewa-dewa.
  6. 2Taw 34:25
 29. 16. Nadab dan Abihu dibunuh sebab mempersembahkan - dengan api yang lain.
 30. Im 10:1,2
 31. 17. Korah dan teman-temannya dihukum sebab mempersembahkan - .
 32. Bil 16:16-35
 33. 18. Dipersembahkan kepada Kristus oleh orang majus.
 34. Mat 2:11
 35. 19. Uzia dihukum karena mempersembahkan - .
 36. 2Taw 26:16-21
 37. 20. Dipersembahkan kepada Kristus oleh orang Majus.
 38. Mat 2:11
 39. 21. Melukiskan:
  1. 21.1 Jasa-jasa Kristus.
  2. Wahy 8:3,4
  3. 21.2 Doa.
  4. Mazm 141:2; Mal 1:11; Wahy 5:8

Lihat definisi kata "Dupa" dalam Studi KataTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.14 detik
dipersembahkan oleh YLSA