Daftar Isi
PEDOMAN: Burung Rajawali
LAMBANG: Burung Rajawali

Burung Rajawali

Burung Rajawali [pedoman]

 1. 1. Burung yang buas.
 2. Ayub 9:26; Mat 24:28
 3. 2. Haram.
 4. Im 11:13; Ul 14:12
 5. 3. Jenis-jenisnya.
 6. Im 11:13,18; Yeh 17:3
 7. 4. Dinamai - di angkasa.
 8. Rat 4:19
 9. 5. Dilukiskan sebagai burung yang:
  1. 5.1 Dapat melihat dari jauh.
  2. Ayub 39:32
  3. 5.2 Tangkas.
  4. 2Sam 1:23
  5. 5.3 Terbang ke angkasa.
  6. Ams 23:5
 10. 6. - berbulu panjang.
 11. Dan 4:33
 12. 7. Sayap - besar dan panjang.
 13. Yeh 17:3,7
 14. 8. - terbang luar biasa.
 15. Ams 30:19
 16. 9. Bersarang di bukit-bukit batu yang tinggi.
 17. Ayub 39:30,31
 18. 10. Suka akan puncak pohon aras.
 19. Yeh 17:3,4
 20. 11. Memberi makan darah kepada anak-anaknya.
 21. Ayub 39:32,33
 22. 12. Menjadi lambang tentara Romawi.
 23. Mat 24:13,28
 24. 13. Melukiskan:
  1. 13.1 Hikmat dan semangat pelayan-pelayan Allah.
  2. Yeh 1:10; Wahy 4:7
  3. 13.2 Raja-raja yang besar dan berkuasa.
  4. Yeh 17:3; Hos 8:1
  5. 13.3 (Kekuatan dan kegagalan - yang baru) pembaruan orang-orang
  6. kudus. Mazm 103:5
  7. 13.4 (Cara - mengajar anak-anaknya terbang) pemeliharaan Allah
  8. kepada jemaat-Nya. Kel 19:4; Ul 32:11
  9. 13.5 (Sayap - ) perlindungan kepada jemaat.
  10. Wahy 12:14
  11. 13.6 ( - yang naik terbang) kekuatan rohani orang-orang kudus
  12. yang tetap berdoa. Yes 40:31
  13. 13.7 (Kecepatan - terbang) kecepatan tentara musuh.
  14. Ul 28:49; Yer 4:13; 48:40; Rat 4:19
  15. 13.8 (Kecepatan - terbang) hilangnya kekayaan.
  16. Ams 23:5
  17. 13.9 (Tinggi dan amannya tempat kediaman - ) keselamatan
  18. orang-orang fasik yang hanya berupa khayalan saja. Yer 49:16; Ob 1:4
  19. 13.10 (Bertambah rontok bulunya pada musim gugur) kecelakaan.
  20. Mi 1:16
  21. 13.11 Kecepatan hidup manusia.
  22. Ayub 9:26

Burung Rajawali [lambang]

 1. (1) METONIMIA kegesitan dan kecepatan. Sering digunakan untuk melukiskan kecepatan gerak maju pasukan musuh atau para malaikat suruhan Allah. Ul 28:49; Ayb 9:26; Ams 23:5; Yer 48:40; Yeh 1:10; 10:14; 17:3, 7; Dan 7:4; Hos 8:1; Hab 1:8.
 2. (2) SIMILE perlindungan dan pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi umat-Nya. Kel 19:4; Ul 32:12.
 3. (3) SIMILE keangkuhan dan rasa aman palsu. Yer 49:16; Ob 4.
 4. (4) SIMILE pemulihan tenaga dan kekuatan masa muda. Mzm 103:5; Yes 40:31.TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA