Daftar Isi
KECIL: Anak Domba
PEDOMAN: Anak Domba
LAMBANG: Anak Domba

Anak Domba

dipakai untuk korban persembahan, Kel 12:5; sebab itu Kristuspun dinamakan Anak Domba Allah, Yoh 1:29

Anak Domba [kecil]

BIS- Di dalam agama Yahudi, domba yang muda sekali biasanya dipakai sebagai kurban kepada Allah. Itu sebabnya Yesus kadang-kadang disebut "Domba Allah" (Yoh 1:29) atau "Domba yang dikurbankan kepada Allah" (1Pet 1:18-19), karena Ia menyerahkan diri-Nya untuk mati sebagai kurban untuk seluruh umat manusia. Dalam kitab Wahyu, Yesus diberi gelar "Anak Domba".

KS.-

 1. Kurban, sebelum hukum Musa
  [PL] Kej 4:4; 22:7-8; kurban bakaran Im 9:3; kurban perdamaian Im 23:19
 2. Paskah
  [PL] Kel 12:3,5; 2Taw 35:11
  [PB] Mr 14:12; Luk 22:7
 3. Kiasan
  [PL] Yes 53:7; Yer 11:19
 4. kiasan atau gelar untuk Kristus
  [PB] Yoh 1:29,36; 1Kor 5:7; 1Pet 1:19; Wahy 5:6,8,12,13; 7:9,10,14,17; 12:11; Wahy 17:14; 19:7,9; 21:9,14,22,23,27; 22:1,3

Anak Domba [pedoman]

 1. 1. Kawanan domba yang masih muda.
 2. Kel 12:5; Yeh 45:15
 3. 2. Dilukiskan dengan sifat:
  1. 2.1 Sabar.
  2. Yes 53:7
  3. 2.2 Suka bermain.
  4. Mazm 114:6
 4. 3. Mudah diserang oleh binatang buas.
 5. 1Sam 17:34
 6. 4. Pemeliharaan gembala terhadap - .
 7. Yes 40:11
 8. 5. Digunakan untuk:
  1. 5.1 Makanan.
  2. Ul 32:14; 2Sam 12:4
  3. 5.2 Pakaian.
  4. Ams 27:26
  5. 5.3 Korban.
  6. 1Taw 29:21; 2Taw 29:32
 9. 6. Dianggap sebagai makanan yang sedap.
 10. Am 6:4
 11. 7. Dipersembahkan sebagai korban:
  1. 7.1 Yang betina.
  2. Bil 6:14
  3. 7.2 Yang jantan.
  4. Kel 12:5
  5. 7.3 Sejak zaman purbakala.
  6. Kej 4:4; 22:7,8
  7. 7.4 Yang berumur setahun.
  8. Kel 12:5; Bil 6:14
  9. 7.5 Yang masih menyusu.
  10. 1Sam 7:9
  11. 7.6 Pada hari Paskah.
  12. Kel 12:3,6,7
  13. 7.7 Tiap pagi dan petang.
  14. Kel 29:38,39; Bil 28:3,4
  15. 7.8 Oleh orang fasik, tetapi tidak diterima.
  16. Yes 1:11; 66:3
 12. 8. Banyak - yang diberikan oleh Yosia kepada orang untuk dipersembahkan.
 13. 2Taw 35:7
 14. 9. Semua anak sulung keledai harus ditebus dengan - .
 15. Kel 13:13; 34:20
 16. 10. Diperdagangkan secara besar-besaran.
 17. Ezr 7:17; Yeh 27:21
 18. 11. Diberikan sebagai upeti atau pajak kepada raja.
 19. 2Raj 3:4; Yes 16:1
 20. 12. Perjanjian-perjanjian diteguhkan dengan memberi - .
 21. Kej 21:28-30
 22. 13. Gambar - , adalah cap pertama kali pada mata uang.
 23. Kej 33:19; Yos 24:32
 24. 14. Melukiskan:
  1. 14.1 Kesucian Kristus.
  2. 1Pet 1:19
  3. 14.2 Kristus sebagai korban.
  4. Yoh 1:29; Wahy 5:6
  5. 14.3 Sesuatu yang disayangi atau dikasihi.
  6. 2Sam 12:3,9
  7. 14.4 Umat Tuhan.
  8. Yes 5:17; 11:6
  9. 14.5 Orang percaya yang lemah imannya.
  10. Yes 40:11; Yoh 21:15
  11. 14.6 (Kesabaran - ) kesabaran Kristus.
  12. Yes 53:7; Kis 8:32
  13. 14.7 (Di tengah-tengah serigala) hamba-hamba Tuhan di antara
  14. orang yang tidak mengenal Dia. Luk 10:3
  15. 14.8 (Ditinggalkan di tempat yang sunyi dan berbahaya) orang
  16. Israel yang tidak dilindungi oleh Allah lagi. Hos 4:16
  17. 14.9 (Yang disembelih) orang jahat yang mendapat hukuman.
  18. Yer 51:40
  19. 14.10 (Habis terbakar di dalam api pengorbanan) kebinasaan
  20. orang fasik. Mazm 37:20

Anak Domba [lambang]

 1. (1) LAMBANG Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Sebagai binatang pilihan yang digunakan untuk korban persembahan, anak domba menandakan Kristus sebagai Oknum yang rela menyerahkan diriNya menjadi tebusan dosa-dosa kita. Domba yang dikorbankan itu haruslah yang terbaik, tanpa cacat cela, dan ini sekaligus menandakan kekudusan Kristus. Kemenangan Kristus yang dicapai melalui perendahan diriNya dan kematian-Nya itu sangat bertentangan dengan pengertian manusiawi. Maka LAMBANG anak domba dalam literatur apokaliptik sering dipakai sebagai gambaran yang tepat untuk Kristus yang dimuliakan dan bertakhta dalam Kitab Why. Kej 22:7; Kel 12:3; Bil 6:14; 1 Sam 7:9; Yes 53:7; Yer 11:19; Yeh 46:13; Yoh 1:29, 36; Kis 8:32; Why 5:6-13; 6:1, 16; 7:9-17; 12:11; 13:8; 14:1-10; 15:3; 17:14; 19:7, 9; 21:9-27; 22:3.
 2. (2) METAFORA orang-orang percaya, kadang-kadang khusus untuk orang yang baru percaya. Yes 40:11; Luk 10:3.
 3. (3) SIMILE bagi mereka yang akan mati tersembelih di bawah huku man Allah. Yes 34:6; Yeh 39:18.
 4. (4) SIMILE nabi palsu. Why 13:11.TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA