TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 33

  Boks Temuan
TUHAN adalah penolong dan raja di Sion
33:1 Celakalah j  engkau, hai perusak 1  yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri! Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak; k  apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. l  33:2 TUHAN, kasihanilah m  kami 2 , Engkau kami nanti-nantikan! Lindungilah n  kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya, selamatkanlah o  kami di waktu kesesakan! p  33:3 Waktu mendengar suara q  gemuruh ketika Engkau bangkit, r  larilah s  bangsa-bangsa dan berceraiberailah suku-suku bangsa. 33:4 Orang mengumpulkan t  jarahan u  seperti belalang v  pelahap menelan makanannya; mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. 33:5 TUHAN tinggi luhur, w  sebab Ia tinggal di tempat tinggi; x  Ia membuat Sion penuh keadilan y  dan kebenaran. z  33:6 Masa keamanan akan tiba bagimu; kekayaan yang menyelamatkan a  ialah hikmat dan pengetahuan; takut b  akan TUHAN, itulah harta benda c  Sion. 33:7 Lihat, orang-orang d  Ariel menjerit di jalan, utusan-utusan e  yang mencari damai menangis dengan pedih. 33:8 Jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorangpun f  tiada lagi yang lintas di jalan. g  Perjanjian sudah diingkari, h  saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. 33:9 Negeri berkabung i  dan merana; Libanon j  tersipu-sipu dan mati rebah; k  Saron l  sudah seperti padang belantara, Basan m  dan Karmel n  meluruh daun. 33:10 Sekarang, Aku akan bangkit, o  firman TUHAN, sekarang, Aku akan bangkit berdiri, p  sekarang, Aku akan berdiri tegak! 33:11 Kamu mengandung q  rumput kering, dan melahirkan r  jerami; amarahmu seperti api s  yang memakan kamu sendiri. 33:12 Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur t  dan akan dibakar dalam api u  seperti semak duri v  yang ditebang. 33:13 Hai orang-orang yang jauh, w  dengarlah x  apa yang telah Kulakukan, hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaan-Ku! 33:14 Orang-orang yang berdosa y  terkejut di Sion orang-orang murtad diliputi kegentaran. z  Mereka berkata: "Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api a  yang menghabiskan ini 3 ? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini?" 33:15 Orang yang hidup dalam kebenaran, b  yang berbicara dengan jujur, c  yang menolak untung hasil pemerasan, d  yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, e  yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, f  supaya jangan melihat kejahatan, 33:16 dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, g  bentengnya h  ialah kubu i  di atas bukit batu; rotinya disediakan air minumnya terjamin. j  33:17 Engkau akan memandang raja 4  k  dalam semaraknya, l  akan melihat negeri yang terbentang jauh. m  33:18 Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian n  yang sudah-sudah: "Sudah lenyapkah juru hitung, sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? o " 33:19 Tidak lagi akan kaulihat bangsa p  yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, q  yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. 33:20 Pandanglah Sion, r  kota pertemuan raya kita! Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman s  yang aman, kemah t  yang tidak berpindah-pindah, u  yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. 33:21 Di situ kita akan melihat betapa mulia v  TUHAN kita: seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar; w  perahu x  dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. 33:22 Sebab TUHAN ialah Hakim y  kita, TUHAN ialah yang memberi hukum z  bagi kita; TUHAN ialah Raja a  kita, Dia akan menyelamatkan b  kita. 33:23 Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh c  akan menjarah jarahan. d  33:24 Tidak seorangpun yang tinggal di situ akan berkata: "Aku sakit, e " dan semua penduduknya akan diampuni f  kesalahannya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[33:1]  1  Full Life : HAI PERUSAK.

Nas : Yes 33:1

Penerapan langsung ialah kepada tentara Asyur; penerapan akhirnya ialah antikristus dan Iblis sendiri (lih. Wahy 19:20; 20:10).

[33:2]  2  Full Life : TUHAN, KASIHANILAH KAMI.

Nas : Yes 33:2-9

Inilah doa kaum sisa yang benar memohon kelepasan dari tangan musuh.

[33:14]  3  Full Life : DAPAT TINGGAL DALAM API YANG MENGHABISKAN INI?

Nas : Yes 33:14-16

Yesaya menggambarkan orang-orang di antara umat Allah yang akan lolos dari api hukuman-Nya. Perhatikan bahwa hanya orang yang menjalankan kehidupan saleh yang mengalir dari hati, dianggap benar di hadapan Allah. Orang saleh itu dilukiskan sebagai seorang yang:

  1. (1) memenuhi tuntutan-tuntutan kebenaran hukum Allah,
  2. (2) berbicara dengan tulus hati tanpa penipuan,
  3. (3) menolak untuk mencari uang dengan cara tidak adil,
  4. (4) menolak untuk terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan, dan
  5. (5) menolak untuk menyenangi kejahatan atau bergembir dengan tindakan jahat orang lain.

[33:17]  4  Full Life : RAJA.

Nas : Yes 33:17-24

Ayat ini mungkin merupakan nubuat tentang kerajaan Allah yang akan datang di dunia; karena itu, raja yang memerintah adalah Mesias -- Yesus Kristus.TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA