TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 18

  Boks Temuan
Ucapan ilahi terhadap Etiopia
18:1 Wahai! z  Negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Etiopia 1 , a  18:2 yang mengirim duta-duta b  melalui laut dalam perahu-perahu pandan c  mengarungi permukaan air! Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, d  kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan e  ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai! f  18:3 Hai semua penduduk dunia, g  hai orang-orang yang mendiami bumi! Apabila panji-panji h  dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah; apabila sangkakala i  ditiup, dengarlah! 18:4 Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku: "Aku akan menjenguk dari tempat j  kediaman-Ku dengan tidak bergerak, k  seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, l  seperti kabut embun m  di panas musim menuai." 18:5 Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka TUHAN akan mengerat n  ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya o  dengan memancungnya. 18:6 Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas p  di pegunungan, dan bagi binatang-binatang q  di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. 18:7 Pada waktu itu juga persembahan r  akan disampaikan kepada TUHAN semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, s  dan dari kaum yang ditakuti t  dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, u  ke tempat nama TUHAN semesta alam, v  yaitu gunung Sion.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[18:1]  1  Full Life : ETIOPIA.

Nas : Yes 18:1

Etiopia terletak di bagian selatan Mesir. Rajanya ketika itu memerintah seluruh Mesir. Rupanya ia telah mengirim utusan ke Israel untuk mengadakan persekutuan melawan Asyur (ayat Yes 18:2). Allah sendiri akan mengalahkan Asyur, musuh itu, pada waktu-Nya (ayat Yes 18:3-6). Setelah kekalahan Asyur, rakyat Etiopia akan membawa persembahan ke Yerusalem (ayat Yes 18:7).TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA