TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yehezkiel 23

  Boks Temuan
Kakak beradik Ohola dan Oholiba
23:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku: 23:2 "Hai anak manusia, ada dua orang perempuan 1 , anak dari satu ibu. a  23:3 Mereka bersundal di Mesir, b  mereka bersundal c  pada masa mudanya; d  di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. e  23:4 Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka Aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. f  23:5 Dan Ohola berzinah 2 , sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, g  pahlawan-pahlawan h  perang, 23:6 berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. 23:7 Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan; ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi i  dan dengan berhala-berhalanya. 23:8 Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, j  sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. k  23:9 Oleh sebab itu Aku menyerahkan l  dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, m  dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. n  23:10 Mereka menyingkapkan o  auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan p  sebab hukuman telah dijatuhkan q  atasnya. r  23:11 Walaupun hal itu dilihat s  oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. t  23:12 Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda u  yang ganteng. 23:13 Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka berdua adalah sama. v  23:14 Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, w  gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam, x  23:15 pinggangnya diikat dengan ikat y  pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. 23:16 Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan z  kepada mereka ke tanah Kasdim. a  23:17 Maka orang Babel b  datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta c  dari mereka. 23:18 Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, d  maka Aku menjauhkan e  diri karena jijik dari padanya, seperti Aku menjauhkan diri dari adiknya. f  23:19 Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. 23:20 Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. 23:21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu g  kegadisanmu. 23:22 Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan ALLAH, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, h  tetapi sungguh, Aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau; Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu: i  23:23 orang Babel j  dan semua orang Kasdim, k  orang Pekod, l  orang Soa dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda m  semuanya. 23:24 Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda n  dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa; mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau, dan Aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya dan mereka akan menghakimi o  engkau menurut hukum mereka. 23:25 Aku akan membalaskan cemburuan-Ku p  kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan, hidung dan telingamu akan dikerat dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan q  dan sisamu akan dimakan api. r  23:26 Mereka akan menelanjangi s  engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. t  23:27 Aku akan membuat engkau menghentikan u  kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. 23:28 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyerahkan v  engkau ke dalam tangan orang yang kaubenci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. 23:29 Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, w  sehingga aurat persundalanmu kelihatan. x  Kemesumanmu y  dan persundalanmu z  23:30 mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala a  mereka. 23:31 Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu Aku akan memberi engkau minum b  dari pialanya. c  23:32 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya; d  menjadi tertawaan dan olok-olok e  engkau. 23:33 Engkau akan penuh kemabukan dan dukacita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria. f  23:34 Engkau meminumnya g  beserta ampasnya, sampai mengunggis pecahan-pecahannya dan engkau merabitkan susumu. Sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. h  23:35 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau melupakan i  Aku dan membelakangi j  Aku 3 , sekarang tanggung k  sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu." 23:36 Lalu TUHAN berfirman kepadaku: "Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan l  kepada mereka perbuatan-perbuatannya m  yang keji? 23:37 Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah dan mereka berzinah dengan menyembah berhala-berhalanya, bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagi-Ku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya n  menjadi makanan. 23:38 Selain itu hal ini juga mereka lakukan terhadap Aku, mereka menajiskan tempat kudus-Ku o  pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku. p  23:39 Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudus-Ku dan melanggar kekudusannya. q  Sungguh, inilah yang dilakukan mereka di dalam rumah-Ku. r  23:40 Tambahan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh s  dengan menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh, mereka datang. Demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu t  dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. u  23:41 Engkau duduk di tempat tidur v  yang serba indah dan di hadapannya meja w  dengan hidangan yang disajikan; di atas tempat tidurmu itu kautaruh ukupan-Ku x  dan minyak-Ku. y  23:42 Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang z  padanya dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk a  dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang b  pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. c  23:43 Aku berkata: Apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal d  dengan dia, bahkan dengan dia. 23:44 Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. 23:45 Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah, e  sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzinah dan tangan f  mereka berlumuran darah." 23:46 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: "Biarlah bangkit sekumpulan g  orang melawan mereka dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. h  23:47 Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan i  mereka dan membakar j  habis rumah-rumah k  mereka. 23:48 Aku akan menghentikan l  kemesuman di tanah itu dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. m  23:49 Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala. n  Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH. o "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[23:2]  1  Full Life : DUA ORANG PEREMPUAN.

Nas : Yeh 23:2

Umat Allah digambarkan sebagai dua bersaudara -- Samaria (mewakili kerajaan utara Israel) dan Yerusalem (mewakili kerajaan selatan Yehuda). Yehezkiel melukiskan mereka sebagai orang yang tidak setia kepada Allah dan telah berzina secara rohani karena bersundal dengan bangsa-bangsa lain. Persundalan di sini menunjuk kepada usaha Israel dan Yehuda untuk bersekutu dengan bangsa-bangsa fasik daripada mengandalkan Allah saja sebagai sumber kekuatan dan perlindungan.

[23:5]  2  Full Life : BERZINAH.

Nas : Yeh 23:5-9

Israel mula-mula mengadakan persekutuan dengan Asyur (2Raj 15:19-29) dan kemudian dengan Mesir (2Raj 17:3-6); akhirnya mereka mulai menyesuaikan diri dengan kebiasaan kafir dan penyembahan berhala bangsa itu. "Adiknya", Yehuda kemudian membuat hal yang sama (bd. 2Raj 24:1; Yes 7:1-25; 30:1-31:9).

[23:35]  3  Full Life : MEMBELAKANGI AKU.

Nas : Yeh 23:35

Kembali pada jalan-jalan dan nilai-nilai fasik dari dunia ini setelah mengalami keselamatan dan pembebasan dari Allah adalah sama dengan memandang rendah Tuhan lalu mencampak-Nya seolah-olah tidak berguna (bd. Ibr 6:1-8). Orang percaya tidak boleh sekali-kali meninggalkan Tuhan; kita malah harus menunjukkan kasih dan syukur kepada Dia yang telah menebus kita oleh kematian Anak-Nya, Yesus.TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA