TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 31

Versi 1:
Versi 2:
Tampilan:

TB AYT
31:1 Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Mahakudus, Allah Israel, dan tidak mencari TUHAN. 31:1 Celakalah mereka yang pergi ke Mesir untuk meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda dan memercayakan diri pada kereta karena jumlahnya banyak, yang mengandalkan pasukan berkuda karena mereka sangat kuat; tetapi tidak memandang kepada Yang Mahakudus dari Israel, ataupun meminta petunjuk TUHAN.
31:2 Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya; Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. 31:2 Akan tetapi, Dia bijaksana dan akan mendatangkan bencana. Dia tidak akan menarik kembali firman-Nya. Dia akan bangkit melawan keluarga penjahat dan melawan penolong para pelaku kejahatan.
31:3 Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila TUHAN mengacungkan tangan-Nya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. 31:3 Orang-orang Mesir hanyalah manusia, bukan Allah. Kuda-kuda mereka hanyalah daging, bukan roh. Jika TUHAN merentangkan tangan-Nya, penolong itu akan tersandung dan orang yang ditolong akan terjatuh. Mereka semua akan binasa bersama-sama.
31:4 Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku: Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah TUHAN semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. 31:4 Sebab, beginilah firman TUHAN kepadaku, “Seperti singa atau singa muda menggeram atas mangsanya, sekalipun sekelompok gembala dipanggil keluar untuk melawan dia, dia tidak akan takut pada suara mereka ataupun terganggu oleh keributan mereka. Demikianlah TUHAN semesta alam akan turun untuk berperang di Gunung Sion dan di bukitnya.
31:5 Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah TUHAN semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. 31:5 Sama seperti burung terbang melayang, demikianlah TUHAN semesta alam akan melindungi Yerusalem. Dia akan melindungi dan membebaskannya. Dia akan meluputkan dan menyelamatkannya.
31:6 Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh! 31:6 Kembalilah kepada Dia yang kepada-Nya kamu telah sangat memberontak, hai anak-anak Israel.
31:7 Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. 31:7 Sebab, pada hari itu, setiap orang akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya, yang telah dibuat bagimu oleh tanganmu yang berdosa.
31:8 Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia; mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang rodi. 31:8 Asyur akan runtuh oleh pedang, tetapi bukan oleh pedang manusia. Pedang, yang bukan pedang manusia, akan melahapnya. Dia akan melarikan diri dari pedang itu, dan para pemudanya akan menjadi pekerja paksa.
31:9 Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji, demikianlah firman TUHAN yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. 31:9 Tempat perlindungan mereka akan binasa karena rasa takut; para pemimpinnya akan ketakutan terhadap panji-panji itu. Demikianlah firman TUHAN, yang api-Nya berada di Sion dan tungku pembakaran-Nya di Yerusalem.


TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA