TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo
Versi Judul

Keluaran 8

Judul Perikop/Kutipan dalam Keluaran:


Orang Israel ditindas di Mesir
Musa lahir dan diselamatkan
Musa membela bangsanyaIa lari ke tanah Midian
Musa diutus TUHAN
Musa kembali ke Mesir
Musa menghadap Firaun -- Bangsa Israel makin ditindas
Pengutusan Musa
Nenek moyang Musa dan Harun
Musa menghadap Firaun
Tulah pertama: air menjadi darah
Tulah kedua: katak
Tulah ketiga: nyamuk
Tulah keempat: lalat pikat
Tulah kelima: penyakit sampar pada ternak
Tulah keenam: barah
Tulah ketujuh: hujan es
Tulah kedelapan: belalang
Tulah kesembilan: gelap gulita
Tulah kesepuluh diberitahukan
Tentang perayaan Paskah
Tulah kesepuluh: Anak sulung matiOrang Israel keluar dari Mesir
Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah
Ketetapan tentang anak sulungHari raya Roti Tidak Beragi
Allah menuntun umat-Nya
Firaun bertindak untuk penghabisan kali
Menyeberangi Laut Teberau
Nyanyian Musa dan Israel
Di Mara dan di Elim
Manna, Sabat
Di Masa dan di Meriba
Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek
Yitro mengunjungi Musa
Pengangkatan hakim-hakim
TUHAN menampakkan diri di gunung Sinai
Kesepuluh firman
Orang Israel takut menghadapi kedatangan TUHAN
Peraturan tentang kebaktian
Tentang hak budak Ibrani
Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia
Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia
Peraturan tentang dosa yang keji
Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu
Berbagai-bagai peraturan
Peraturan tentang hak-hak manusia
Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya
Janji dan tegoran kepada Israel
Upacara pengikatan perjanjian antara TUHAN dengan bangsa Israel
Musa di gunung Sinai
Petunjuk untuk mendirikan Kemah SuciMengenai persembahan khusus
Mengenai tabut perjanjian
Mengenai meja roti sajian
Mengenai kandil
Mengenai Kemah Suci
Mengenai mezbah korban bakaran
Mengenai pelataran
Mengenai minyak untuk lampu
Mengenai pakaian imam
Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya
Mengenai korban pagi dan korban petang
Mengenai mezbah pembakaran ukupan
Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel
Mengenai bejana pembasuhan
Mengenai minyak urapan yang kudus
Mengenai ukupan yang kudus
Bezaleel dan Aholiab ditunjuk
Peringatan untuk menguduskan hari Sabat
Musa menerima kedua loh hukum
Anak lembu emas
Musa meminta penyertaan TUHAN di gurun
Dua loh batu yang baru
Peringatan untuk menguduskan hari Sabat
Persembahan khusus untuk mendirikan Kemah Suci dan untuk kebaktian di dalamnya
Pengangkatan Bezaleel dan Aholiab
Membuat Kemah Suci
Membuat tabut perjanjian
Membuat meja roti sajian
Membuat kandil
Membuat mezbah pembakaran ukupan
Membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian
Membuat mezbah korban bakaran
Membuat bejana pembasuhan
Membuat pelataran
Biaya untuk mendirikan Kemah Suci
Membuat pakaian imam
Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa
Musa mendirikan Kemah Suci
Kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci


TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA