TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo
Versi Judul

2 Samuel 9

Judul Perikop/Kutipan dalam 2 Samuel:


Daud menerima kabar kematian Saul
Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan
Daud menjadi raja atas Yehuda
Peperangan antara Daud dan Isyboset
Anak-anak lelaki Daud
Abner memihak Daud
Abner dibunuh oleh Yoab
Isyboset dibunuh
Daud menjadi raja atas seluruh Israel
Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana
Istana dan rumah tangga Daud
Daud memukul kalah orang Filistin
Tabut dipindahkan ke Yerusalem
Janji TUHAN mengenai keluarga dan kerajaan Daud
Doa syukur Daud
Kemenangan-kemenangan Daud
Pegawai-pegawai Daud
Daud dan Mefiboset
Daud berperang melawan bani Amon dan orang Aram
Daud dan Batsyeba
Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal
Perang melawan bani Amon berakhir
Amnon dan Tamar
Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri
Absalom kembali
Absalom mengadakan persepakatan gelap
Daud melarikan diri dari Yerusalem
Daud bertemu dengan Ziba
Simei mengutuki Daud
Husai dan Ahitofel menghadap Absalom
Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai
Daud ke Mahanaim
Absalom terpukul kalah dan mati
Kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud
Kesedihan Daud
Pemikiran untuk membawa Daud kembali
Raja berangkat pulang -- Simei menyongsong raja
Mefiboset menyongsong raja
Barzilai ikut mengantarkan raja
Orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda mempertengkarkan raja
Pemberontakan Seba
Pegawai-pegawai Daud
Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul
Peperangan melawan orang Filistin
Nyanyian syukur Daud
Perkataan Daud yang terakhir
Pahlawan-pahlawan Daud
Pendaftaran dan hukuman
Mezbah didirikan dekat YerusalemTulah berhenti


TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA