Lihat definisi kata "Petrus" dalam Studi Kamus Alkitab

Petrus

Biodata Petrus

PETRUS [Biodata]

AyahYunus, Yohanes (Yoh 1:42)
Saudara laki-lakiAndreas (Yoh 1:40)
Disebut pertamaMat 4:18
Namanya disebut183 X
Kitab yang menyebutMatius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Korintus,Galatia, 1 Petrus, 2 Petrus.
PekerjaanNelayan dan Rasul.
Tempat kelahiranBetsaida di Galilea (Yoh 1:44)
Tempat kematianTradisi mengatakan, di Roma.
Keadaan kematianTradisi mengatakan, Ia mati sebagai martir, disalib dengan kepala dibawah.
Terakhir disebut2 Pet 1:1
Fakta pentingDia adalah salah satu rasul yang utama. dan penulis dua buah kitab dalam Perjanjian Baru.
Ringkasan
 1. I. Petrus rasul yang tidak stabil.
  1. A. Nelayan.
   1. 1. Dia dari kota Betsaida di Galelia Yoh 1:44
   2. 2. Dia saudara Andreas Yoh 1:40
   3. 3. Dia dan Andreas menjala ikan, berkawan dengan Yakobus dan Yohanes. Mat 4:21-22; Mrk 1:19-20; Luk 5:10
   4. 4. Ia sudah menikah Mat 8:14
   5. 5. Ia dibawa kepada Yesus oleh Andreas Yoh 1:41
   6. 6. Namanya dirubah oleh Tuhan Yesus, dari Simon menjadi Kefas, artinya Batu karang. Yoh 1:42; Luk 6:13-14
   7. 7. Sedang melakukan pekerjaannya sebagai nelayan di laut Galilea ia dipanggil oleh Tuhan, untuk melayani.
    1. a. PermintaanNya: "Bertolaklah ketempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Luk 5:3-4
    2. b. Keengganan. Luk 5:5
    3. c. Hasilnya. Luk 5:6
    4. d. Penyesalan. Luk 5:8
    5. e. Penentraman hati. Luk 5:10
  2. B. Pengikut.
   1. 1. Peristiwa di Kaisarea Mat 16:13-21; Mrk 8:27-32; Luk 9:18-22
    1. a. Pengakuan Petrus Mat 16:13-16
    2. b. Wahyu untuk Petrus Mat 16:17-19
    3. c. Peneguran Petrus Mat 16:21-23
   2. 2. Peristiwa di Gunung Hermon. Mat 17:1-8; Mrk 9:2-8; Luk 9:28-36
    1. a. Nubuat. Mat 16:28
    2. b. Pribadi-pribadi.
     1. (1) Juruselamat. Mat 17:2
     2. (2) Bapa
     3. (3) Musa dan Elia
     4. (4) Petrus, Yakobus dan Yohanes.
    3. c. Hal-hal yang istimewa.
     1. (1) Percakapan sorgawi. Luk 9:30-31
     2. (2) Percakapan duniawi.
      1. (a) Perkataan Petrus yang bodoh Luk 9:33
      2. (b) Perkataan Petrus yang takut. Luk 9:6
    4. d. Pengumuman dari Allah Bapa. Mat 17:5
   3. 3. Peristiwa laut Galelia. Mat 14:28-33
    1. a. Permintaan Petrus
     1. (1) "Suruhlah saya" Mat 14:28-29
     2. (2) "Tolong saya" Mat 14:30
    2. b. Pertolongan. Mat 14:31
   4. 4. Peristiwa di Kapernaum.
    1. a. Perintah Kristus Mat 17:24-27
     1. (1) Pajak. Mat 17:24
     2. (2) Kebenaran. Mat 17:25-26
     3. (3) Kesaksian. Mat 17:27
    2. b. Petrus belajar tentang pengampunan. Mat 18:21-23
     1. (1) Kebingungan. Mat 18:21
     2. (2) Penjelasan. Mat 18:22
    3. c. Menyaksikan Yesus membangkitan anak Yairus yang mati. Mrk 5:37; Luk 8:51
    4. d. Petrus menanggapi pertanyaan sewaktu penyembuhan perempuan yang sakit. Luk 8:43-46
     1. (1) Alasan dari pertanyaan. Luk 8:43-44
     2. (2) Komentar dari pertanyaan. Luk 8:45-46
    5. e. Petrus menanyakan kepada Yesus tentang perumpamaan hamba yang setia. Luk 12:35-41
    6. f. Petrus menjawab pertanyaan Yesus mengenai hakekat murid. Yoh 6:66-69
     1. (1) Orang yang tanpa iman. Yoh 6:66-67
     2. (2) Orang yang setia. Yoh 6:68-69
   5. 5. Peristiwa di Yerusalem.
    1. a. Petrus menanyakan pahala di masa depan. Mat 19:27-30; Mrk 10:28-31; Luk 18:28-30
     1. (1) Meninggalkan semua untuk Yesus. Mat 19:27
     2. (2) Apa yang akan diperoleh dari Yesus Mat 19:28-29
    2. b. Komentar Petrus tentang pohon ara Mrk 11:20-24
    3. c. Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya kepada Yesus mengenai penghancuran Yerusalem Mrk 13:3-4
  3. C. Orang yang bodoh.
   1. 1. Di Betani. Mat 26:17-19; Mrk 14:12-16; Luk 22:8-13
    1. a. MisiNya Luk 22:8-9
    2. b. Manusianya Luk 22:10-13
   2. 2. Di ruang atas Yoh 13
    1. a. Kaki Petrus dibasuh Yesus. Yoh 13:5-10
     1. (1) Lamban mengerti kehendak Allah Yoh 13:6-8
     2. (2) Mendahului kehendak Allah. Yoh 13:9-10
    2. b. Petrus menyuruh Yohanes bertanya tentang ciri-ciri dari pengkhianat. Yoh 13:21-26
    3. c. Yesus mengingatkan pertama mengenai penyangkalan Petrus. Yoh 13:36-38
   3. 3. Peringatan ke dua kali tentang penyangkalan. Mat 26:30-35; Mrk 14:26-31
   4. 4. Di Getsemani.
    1. a. Yesus meminta tiga kali kesempatan untuk berdoa. Mat 26:36-38; Mrk 14:32-33; Luk 22:40
    2. b. Dalam tiga kesempatan Petrus tertidur. Mat 26:40-46; Mrk 14:34-42; Luk 22:45-46
    3. c. Petrus memarang telinga Malkus. Mat 26:51; Mrk 14:47; Luk 22:50; Yoh 18:10-11
     1. (1) Alasan Petrus bertindak gegabah. Mrk 14:42-43
     2. (2) Perbuatan Petrus mendapat teguran. Mat 26:52-53
  4. D. Orang yang takut
   1. 1. Dia takut, dan mengikuti Yesus dari jauh. Mat 26:56-58; Mrk 14:50,53-54; Luk 22:54; Yoh 18: 15
   2. 2. Petrus mengikuti Dia dari jauh ia berdiang di halaman rumah Imam Besar. Mrk 14:54; Luk 22:55
   3. 3. Dia menyangkal Yesus tiga kali. Mat 26:69-74; Mrk 14:66-72; Luk 22:56-60; Yoh 18:16-18,2527.
   4. 4. Dia dipandang Yesus. Luk 22:61
   5. 5. Lalu ia pergi ke luar dan menangis dengan sedihnya. Mat 26:75; Mrk 14:72; Luk 22:62
  5. E. Orang yang dikasihi. Luk 24:34; 1 Kor 15:5
   1. 1. Laporan Maria Yoh 20:1-2
   2. 2. Reaksi Petrus Yoh 20:3-7
   3. 3. Wahyu dari Kristus Luk 24:34; 1 Kor 15:5
  6. F. Orang yang diampuni.
   1. 1. Petrus dan para nelayan. Yoh 21:2-3
   2. 2. Petrus dan penjala manusia Yoh 21:4
    1. a. PanggilanNya. Yoh 21:5
    2. b. PerintahNya. Yoh 21:6
    3. c. Komitmennya. Yoh 21:7
    4. d. Persekutuannya. Yoh 21:11-13
    5. e. Pengakuannya. Yoh 21:15-17
    6. f. Salibnya. Yoh 21:18-19
    7. g. Kebingungannya Yoh 21:20-23
 2. II. Petrus rasul yang teguh, dia saksi Kristus
  1. A. Petrus dan 120 orang. Kis 1:1-26
   1. 1. Di bukit zaitun. Kis 1:1-12
    1. a. Menerima janji dari Kristus.
     1. (1) Kebingungan Kis 1:6
     2. (2) Pengutusan Kis 1:7-8
    2. b. Saksi kenaikan Kristus.
     1. (1) Peristiwanya Kis 1:9
     2. (2) Orang yang hadir Kis 1:10
     3. (3) Pengumumannya Kis 1:11
   2. 2. Di ruang atas. Kis 1:15-26
    1. a. Persekutuan doa. Kis 1:13-14
    2. b. Persekutuan pelayanan Kis 1:15-26
     1. (1) Mengenai pengganti Yudas Kis 1:15-20
     2. (2) Mengenai memilih Matias Kis 1:21-26
  2. B. Petrus dan orang banyak pada hari Pentakosta. Kis 2:1-43
   1. 1. Lidah-lidah api. Kis 2:1-4
   2. 2. Kumpulan orang banyak. Kis 2:5-11
   3. 3. Kekacauan. Kis 2:12-13
   4. 4. Penjelasan. Kis 2:14-15
   5. 5. Perbandingan. Kis 2:16-21
    1. a. Nabi Perjanjian Lama Kis 2:16
    2. b. Nubuat Perjanjian Lama Kis 2:17-21
   6. 6. Penghukuman. Kis 2:22-28
    1. a. Mesias disalibkan Kis 2:22-24
    2. b. Mesias dibangkitkan Kis 2:24
   7. 7. Kesimpulan Kis 2:29-36
   8. 8. Penempelakan Kis 2:37
   9. 9. Perintah Kis 2:38-39
   10. 10. Pertobatan Kis 2:41
   11. 11. Persekutuan Kis 2:42-47
  3. C. Petrus dan orang lumpuh. Kis 3:1-26
   1. 1. Mujizat. Kis 3:1-11
    1. a. Memerlukan kebutuhan. Kis 3:2
    2. b. Nama dalam kesembuhan Kis 3:4-6
    3. c. Hakekat kesembuhan Kis 3:8
   2. 2. Khotbah Petrus Kis 3:12-26
    1. a. Promotor Salib Kis 3:13-15
    2. b. Nubuat dari Salib Kis 3:18
    3. c. Kuasa dari Salib Kis 3:16-26
     1. (1) Kepercayaan sudah menyembuhkan tubuh Kis 3:16
     2. (2) Kepercayaan bisa menyembuhkan jiwa Kis 3:26
    4. d. Program dari Salib. Kis 3:15,18,21
     1. (1) Mesias harus menderita. Kis 3:18
     2. (2) Allah yang membangkitkan dari kematian. Kis 3:15
     3. (3) Ia terangkat ke sorga Kis 3:21
     4. (4) Ia akan datang kembali Kis 3:19-20
    5. e. Panggilan Salib. Kis 3:19
  4. D. Petrus dan Imam Besar Kis 4:1-37
  5. Ananias Imam Besar Yahudi menangkap Petrus dan Yohanes.
   1. 1. Penyebab dari penangkapan. Kis 4:2
   2. 2. Fakta yang mendukung penangkapan Kis 4:4
   3. 3. Dialog di dalam penangkapan.
    1. a. Pertanyaan mereka. Kis 4:7
    2. b. Jawaban Petrus. Kis 4:8-12
   4. 4. Perundingan selama penangkapan Kis 4:13-17
   5. 5. Peringatan mengiringi penangkapan. Kis 4:18- 22
    1. a. Kamu tidak boleh melanjutkan. Kis 4:18
    2. b. Kami harus melanjutkan. Kis 4:19-20
   6. 6. Ibadah pujian setelah penangkapan.Kis 4:23-30
   7. 7. Berkat akibat penangkapan. Kis 4:31-37
    1. a. Orang percaya dipimpin Roh Kudus Kis 4: 31
    2. b. Persaudaraan dicukupi kemuliaan Allah. Kis 4:32,34-35
    3. c. Di antara yang berkorban Barnabas. Kis 4:36
  6. E. Petrus dan Ananias dan Safira. Kis 5:1-11
   1. 1. Kecurangannya Kis 5:1-2
   2. 2. Terungkapnya Kis 5:3-4
   3. 3. Matinya Kis 5:5,10
  7. F. Petrus dan orang sakit. Kis 5:12-16
  8. G. Petrus dan Gamaliel. Kis 5:17-42
   1. 1. Kemarahan orang-orang Saduki. Kis 5:17-18
   2. 2. Penglihatan dari Tuhan Kis 5:19-20
   3. 3. Keheranan dari sipir penjara Kis 5:21-26
   4. 4. Kesaksian Petrus Kis 5:27-32
   5. 5. Nasihat dari Gamaliel Kis 5:33-39
   6. 6. Sikap para rasul Kis 5:40-42
    1. a. Kesakitan mereka. Kis 4:40
    2. b. Pujian mereka. Kis 5:41
    3. c. Ketekunan mereka. Kis 5:42
  9. H. Petrus dan Simon tukang sihir. Kis 8:9-25
   1. 1. Keangkuhannya. Kis 8:9-11
   2. 2. Pikirannya yang menyimpang. Kis 8:18-19
   3. 3. Hukumannya. Kis 8:20-21
   4. 4. Permintaannya Kis 8:24
  10. I. Petrus dan Eneas. Kis 9:32-35
   1. 1. Kesengsaraan Kis 9:32-33
   2. 2. Keajaiban Kis 9:34
  11. J. Petrus dan Dorkas. Kis 9:36-42
   1. 1. Perbuatan amal Dorkas Kis 9:36
   2. 2. Kematian Dorkas Kis 9:37
   3. 3. Kelepasan Dorkas
    1. a. Petrus dipanggil. Kis 9:38-39
    2. b. Perintah Petrus. Kis 9:40-41
  12. K. Petrus dan Kornelius. Kis 9:43-10:48
   1. 1. Kornelius orang berdosa yang percaya di Kaisarea. Kis 10:1-8
    1. a. Pemujaannya kepada Allah. Kis 10:1-2
    2. b. KunjunganNya dari Allah. Kis 10:3-8
     1. (1) Utusan Allah. Kis 10:3-4
     2. (2) Berita yang dibawa. Kis 10:5-6
   2. 2. Petrus segan untuk menangkan jiwa di Yope. Kis 10:9-23
    1. a. Berita pada saat ia tak sadar. Kis 10:11-14
    2. b. Arti dari ketidaksadaran Kis 10:15-23
   3. 3. Kornelius yang sudah ditebus. Kis 10:24-48
    1. a. Percakapannya dengan Kornelius Kis 10:24-35
     1. (1) Penyambutan Kis 10:25-26
     2. (2) Tanggapan Kis 10:28,34-35
    2. b. Penjelasan kepada Kornelius Kis 10:36-43
    3. Khotbah Petrus tentang:
     1. (1) Firman Allah Kis 10:36-37
     2. (2) Pekerjaan Allah Kis 10:38
     3. (3) Saksi Allah Kis 10:39-41
     4. (4) Kehendak Allah Kis 10:42-43
    4. c. Perbuatan Kornelius Kis 10:44-48
     1. (1) Dibaptis Roh Kudus Kis 10:44-45
     2. (2) Dibaptis air Kis 10:46-48
  13. L. Petrus dan orang Yahudi yang percaya di Yerusalem. Kis 11:1-18
   1. 1. Dakwaan Kis 11:1-3
   2. 2. Argumentasi Kis 11:4-17
    1. a. Kasus Petrus Kis 11:4,15-16
    2. b. Petrus memberi kesimpulan. Kis 11:17
   3. 3. Dukungan. Kis 11:18
  14. M. Petrus dan Malaikat Tuhan. Kis 12:1-17
   1. 1. Keberhasilan Petrus keluar dari penjara. Kis 12:5-7,10
   2. 2. Perjuangan Petrus untuk memasuki rumah doa. Kis 12:12-16
  15. N. Petrus dan Sidang di Yerusalem. Kis 15
   1. 1. Komentarnya. Kis 15:7-9
   2. 2. Perhatiannya Kis 15:10
   3. 3. Kesimpulannya Kis 15:11
  16. O. Petrus dan Paulus
   1. 1. Mereka bertemu dalam 3 peristiwa.
    1. a. Pertemuan pertama: di Yerusalem Gal 1:18
    2. b. Pertemuan ke dua: di Yerusalem Gal 2:1,9
    3. c. Pertemuan ke tiga: di Antiokia.
     1. (1) Teguran. Gal 2:11
     2. (2) Alasannya. Gal 2:12-13
     3. (3) Dasar pemikiran. Gal 2:14
   2. 2. Perbandingan dari kedua orang:
    1. a. Satu, Paulus adalah utusan kepada orang-orang kafir, dan Petrus adalah jurubicara Allah kepada orang-orang Yahudi. Gal 2:7-8
    2. b. b.Keduanya berperan pada Sidang di Yerusalem. Kis 15
    3. c. Keduanya menyembuhkan orang lumpuh. Kis 3:1-8;14:8-12
    4. d. Keduanya menengking setan-setan.
     1. (1) Petrus berhadapan dengan Simon tukang sihir di Samaria. Kis 8:9-24
     2. (2) Paulus berhadapan dengan tukang sihir dan Nabi palsu Salamis di pulau Siprus. Kis 13:5-11
    5. e. Keduanya dibebaskan dari penjara oleh keajaiban.
     1. (1) Allah mengirim malaikat untuk membebaskan Detrus dari penjara. Kis 12:5-10
     2. (2) Allah mengirim gempa bumi untuk membebaskan Paulus dari penjara. Kis 16:25-39
    6. f. Keduanya membangkitkan orang mati:
     1. (1) Petrus membangkitkan Dorkas Kis 9:40
     2. (2) Paulus membangkitkan Etikus Kis 20:12
    7. g. Keduanya menerima wahyu dari Allah:
     1. (1) Petrus menerima wahyu di Yope Kis 10:9-23
     2. (2) Paulus menerima wahyu di Troas Kis 16:8-1
    8. h. Keduanya penulis Kitab Perjanjian Baru.
     1. (1) Petrus menulis dua Surat
     2. (2) Paulus menulis tiga belas Surat
    9. i. Keduanya menulis kunci dari pokok-pokok Alkitab. 2 Petrus 1:19-21; 2 Timotius 3:16-17
    10. j. Keduanya tahu bakal mati syahid buat Kristus.
     1. (1) Kesaksian Petrus 2 Pet 1:13-14
     2. (2) Kesaksian Paulus 2 Tim 4:6-7
 3. III. Petrus menulis. Dia menulis dari dua Surat yang diberi judul namanya.
SURAT I PETRUS
 1. I. Menulis mengenai keselamatan dari orang-orang percaya.
  1. A. Sumber dari keselamatan kita 1 Pet 1:2
   1. 1. Bapa memilih kita 1 Pet 1:2a
   2. 2. Anak yang menebus kita 1 Pet 1:2c
   3. 3. Roh Kudus yang mengkuduskan kita 1 Pet 1:2b
  2. B. Berkat dari keselamatan kita:
   1. 1. Pengharapan yang hidup 1 Pet 1:3
   2. 2. Pengharapan yang abadi 1 Pet 1:4
    1. a. Pengharapan itu sempurna.
    2. b. Pengharapan itu murni.
    3. c. Pengharapan itu permanen, tidak pudar.
  3. C. Jaminan dari keselamatan kita. 1 Pet 1:5
  4. D. Ujian dalam keselamatan kita. 1 Pet 1:6-9
   1. 1. Perlunya ujian 1 Pet 1:6
   2. 2. Alasan ujian
    1. a. Memperkuat iman kita dalam Kristus 1 Pet 1:7
    2. b. Memperkuat kasih kita dalam Kristus 1 Pet 1:8
  5. E. Nabi Perjanjian Lama dan keselamatan kita. 1 Pet 1:10-11
  6. F. Malaikat yang kudus dan keselamatan kita 1 Pet 1:12
  7. G. Harga yang mengagumkan dari keselamatan kita:
   1. 1. Harganya. 1 Pet 1:18-19
   2. 2. Perencanaan. 1 Pet 1:20
  8. H. Sarana dari keselamatan kita. 1 Pet 1:23-25
  9. I. Keterkaitan dalam keselamatan kita.
   1. 1. Kita adalah anggota keluarga yang sama:
    1. a. Pengalaman kelahiran kita yang sama. 1 Pet 1:23
    2. b. Kita ikut makan dari makanan yang sama. 1 Pet 2:1
   2. 2. Batu-batu dalam pembangunan yang sama 1 Pet 2:5a
   3. 3. Imam-imam dalam bait yang sama 1 Pet 2:5b
   4. 4. Warga negara dari bangsa yang sama 1 Pet 2:10
   5. 5. Musyafir dalam perjalanan yang sama 1 Pet 2:11
 2. II. Petrus menulis mengenai ketaatan. 1 Pet 2:13-3:12
  1. A. Nasihat untuk ketaatan orang percaya.
   1. 1. Kita harus taat kepada otoritas. 1 Pet 2:13-14
   2. 2. Kita harus taat kepada majikan kita 1 Pet 2:18-20
   3. 3. Kita harus taat di dalam rumah tangga kita.
    1. a. Istri yang beriman 1 Pet 3:1-6
    2. b. Suami yang beriman 1 Pet 3:7
   4. 4. Kita harus taat di dalam gereja
  2. B. Contoh dari ketaatan:
   1. 1. Penderitaan Kristus 1 Pet 2:21
   2. 2. Keheningan Kristus 1 Pet 2:22-23
   3. 3. Keselamatan Kristus 1 Pet 2:24-25
 3. III. Petrus menulis rentang penderitaan 1 Pet 3:13-4:19
 4. Penderitaan-penderitaan untuk:
  1. A. Mengadakan kesempatan untuk bersaksi. 1 Pet 3:15
  2. B. Menolong pemurnian hidup 1 Pet 4:1
  3. C. Penderitaan adalah biasa 1 Pet 4:12
  4. D. Bila dipahami membawa sukacita 1 Pet 4:13-14
  5. E. Jangan malu menderita sebagai orang Kristen 1 Pet 4:15-16
  6. F. Sebagai panggilan Allah yang istimewa. 1 Pet 2:20-21
  7. G. Akar yang membuahkan kemuliaan 1 Pet 1:11
 5. IV. Petrus menulis mengenai pelayanan orang percaya
  1. A. Melayani sebagai gembala
   1. 1. Tanggung jawab. 1 Pet 5:1-3
   2. 2. Pahala. 1 Pet 5:4
  2. B. Melayani sebagai hamba
   1. 1. Melayani orang kudus 1 Pet 5:5
   2. 2. Melayani Juruselamat 1 Pet 5:6-7
  3. C. Melayani.sebagai prajurit
   1. 1. Berjaga-jaga 1 Pet 5:8
   2. 2. Perencanaan 1 Pet 5:9
   3. 3. Tujuan 1 Pet 5:10-11
SURAT II PETRUS
 1. I. Proklamasi dari Kuasa Allah 2 Pet 1:1-13
  1. A. Janji apakah itu 2 Pet 1:5-7
  2. B. Mengapa ada janji itu 2 Pet 1:8-9
   1. 1. Menghasilkan buah 2 Pet 1:8
   2. 2. Menolak janji menjadi picik 2 Pet 1:9
 2. II. Penerapan dari janji Allah 1 Pet 1:4-9
 3. III. Ujian dari panggilan Allah 2 Pet 1:10-12
 4. IV. Wahyu kepada rasul Allah 2 Pet 1: 13-15
 5. V. BerubahNya (Trans figurasion) Anak Allah 2 Pet 1:16-18
  1. A. Penglihatan yang mulia 2 Pet 1:16
  2. B. Suara yang mulia 2 Pet 1:17-18
 6. VI. Ilham dari Firman Allah. 2 Pet 1:19-21
  1. A. Pentingnya 2 Pet 1:19
  2. B. Tafsiran 2 Pet 1:20
  3. C. Pengilhaman 2 Pet 1:21
 7. VII. Penyimpangan dari musuh Allah. 2 Pet 2:1-3-3:4
  1. A. Identitas musuh
   1. 1. Pada zaman dahulu
    1. a. Malaikat-malaikat yang jahat. 2 Pet 2:4
    2. b. Mereka yang hidup pada zaman Nuh 2 Pet 2:5
     1. (1) Orang yang tidak berTuhan. 2 Pet 2:5a,c.
     2. (2) Orang yang saleh. 2 Pet 2:5b
    3. c. Orang hidup pada zaman Lot. 2 Pet 2:6-9
     1. (1) Orang yang tidak berTuhan. 2 Pet 2:6
     2. (2) Orang yang saleh. 2 Pet 2:7-9
    4. d. Nabi palsu seperti Bileam. 2 Pet 2:1; 2 Pet 2:15-1-6
   2. 2. Pada hari kemudian:
    1. a. Guru palsu. 2 Pet 2:1
    2. b. Pengejek. 2 Pet 3:3
  2. B. Kesalahan dari musuh-musuh ini
   1. 1. Penemu ajaran sesat. 2 Pet 2:1
   2. 2. Menyangkal Kristus. 2 Pet 2:1
   3. 3. Menuruti hawa nafsu. 2 Pet 2:2,10,14
   4. 4. Memfitnah kebenaran. 2 Pet 2:2
   5. 5. Tamak, Materialistis. 2 Pet 2:3
   6. 6. Pencari untung. 2 Pet 2:3
   7. 7. Menghina hukum. 2 Pet 2:10
   8. 8. Menuruti keinginan. 2 Pet 2:10
   9. 9. Seperti hewan. 2 Pet 2:12
   10. 10. Menghujat apa yang tidak diketahui. 2 Pet 2:12
   11. 11. Berfoya-foya. 2 Pet 2:13
   12. 12. Kanker masyarakat. 2 Pet 2:13
   13. 13. Nafsu zinah. 2 Pet 2:14
   14. 14. Sama sekali mengabaikan jalan yang benar. 2 Pet 2:15
   15. 15. Kabut yang dihalaukan taufan 2 Pet 2:17
   16. 16. Mata air yang kering. 2 Pet 2:17
   17. 17. Congkak dan hampa. 2 Pet 2:18
   18. 18. Tawanan yang buta. 1 Pet 2:19
   19. 19. Pelanggar berdarah dingin. 2 Pet 2:21
   20. 20. Babi-babi yang kotor dan anjing-anjing 2 Pet 2:22
   21. 21. Pengejek tentang kedatangan Tuhan kedua kali. 2 Pet 3:3-4
 8. VIII. Penghukuman dari Tuhan kepada dunia purba. 2 Pet 3: 5-6
 9. IX. Penghancuran dari Tuhan atas dunia sekarang 2 Pet 3:7-12
  1. A. Kepastian. 2 Pet 3:7-8
  2. B. Belas kasihan Allah. 2 Pet 3:7
  3. C. Kronologi 2 Pet 3:10
  4. D. Tantangan
   1. 1. Suci dan saleh 2 Pet 3:11
   2. 2. Siap sedia 2 Pet 3:12
 10. X. Ciptaan baru dari Allah untuk dunia yang akan datang
  1. A. Pengharapan dari dunia baru. 2 Pet 3:13-14
  2. B. Persiapan dari dunia baru.
   1. 1. Hubungan yang benar dengan Firman Allah.
    1. a. Perhatikan yang saksama. 2 Pet 3:15-16
    2. b. Baca dengan saksama 2 Pet 3:17
   2. 2. Hubungan yang benar dengan Juruselamat. 2 Pet 3:18
Lihat definisi kata "Petrus" dalam Studi Kamus Alkitab
Petrus: batu. Matius 16:18


TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA