Lihat definisi kata "Korah" dalam Studi Kamus Alkitab

Korah

Biodata Korah

KORAH [Biodata]

Arti nama:KEBERANIAN
AyahIzar - Keluaran 6:21
Anak laki-lakiAssir, Elkana dan Abisal - Keluaran 6:24
Saudara laki-lakiNefeg dan Zikri - Keluaran 6:21
Nenek moyangAyah dari kakeknya adalah Lewi - Keluaran 6:16-21
Disebut pertamaKeluaran 6:21
Namanya disebut19 kali
Kitab yang menyebut3 buku : Keluaran, Bilangan, 1 Tawarikh
Tempat kematianDekat Kdesy - Bernia
Keadaan kematianIa ditelan bumi yang terbelah - Bilangan 16:32-33
Terakhir disebut1 Tawarikh 9 ; 19
Fakta pentingIA MEMIMPIN PEMBERONTAKAN MELAWAN MUSA DI PADANG BELANTARA (BILANGAN 16:1-3).
Lihat definisi kata "Korah" dalam Studi Kamus Alkitab
Korah: Botak. Bil 16:1; Yudas 1:11.


TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA