: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Allah | Amalek | Amazia | Aminadab | Amitai | Amnon | Amon | Amos | Amsal | Anak Domba | Anak Lembu
Lihat definisi kata "Amnon" dalam Studi Kamus Alkitab

Amnon

Biodata Amnon

AMNON [Biodata]

Arti nama:MEMELIHARA, MEMBESARKAN
AyahDaud - 2 Samuel 3:2
IbuAhinoam - 2 Samuel 3:2
Saudara laki-laki18 saudara tiri disebut dalam 1 Tawarikh 3:1-8. Tiga yang terpenting : Ansalom, Adonia, Salomo - 2 Samuel 3:2-4; 12:24
Saudara perempuanSaudara tiri - Tamar - 2 Samuel 13:1
Disebut pertama2 Samuel 3:2
Namanya disebut27 kali
Kitab yang menyebut2 buku : 2 Samuel, 1 Tawarikh
Tempat kelahiranHebron - 2 Samuel 3:2
Tempat kematianDalam pesta oleh Absalom - 2 Samuel 13:28-29
Keadaan kematianDibunuh oleh hamba Absalom - 2 Samuel 13:29
Terakhir disebut1 Tawarikh 3:1
Fakta pentingIA MEMPERKOSA ADIK TIRINYA, TAMAR (2 Samuel 13:10-14).
Lihat definisi kata "Amnon" dalam Studi Kamus Alkitab
Amnon: setiawan. 2Sam 3:2.


TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA