Apakah yang dimaksud Perjalanan hari Sabat?

"Perjalanan hari Sabat", adalah jarak yang diizinkan hukum gerejawi Yahudi bagi orang yang melakukan perjalanan pada hari Sabat tanpa melanggar kekudusan hari itu, kira-kira adalah 2.000 yard (1.828 meter). Jarak itu tidak boleh diukur dari titik menurut keinginan kita, tetapi dengan menaati peraturan yang pasti dan sangat teliti. Diasumsikan jarak itu pada mulanya ditetapkan dalam hubungan dengan jarak antara tabut perjanjian dengan kemah-kemah bangsa Israel di padang gurun (Yos. 3:3,4). Salah satu kewajiban pada hari Sabat ialah berhimpun di sekitar Tabut Perjanjian, karenanya berjalan dalam batas tersebut tidak melanggar kekudusan hari itu dan itu dianggap sebagai ukuran yang ditetapkan oleh hukum Taurat mengenai perjalanan hari Sabat. Semangat dan maksud peraturan tersebut ialah melarang mengadakan perjalanan untuk urusan sehari-hari dilakukan pada hari itu, dan untuk memberikan istirahat kepada orang maupun binatang pengangkut beban. Bukit Zaitun dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 1:12 berjarak seperjalanan hari Sabat dari Yerusalem.
Artikel yang terkait dengan Matius:


TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA