Garis Besar Wahyu

Garis Besar

 1. Prolog
  (Wahy 1:1-8)
 2. I. Tuhan yang Diagungkan dan Jemaat-Jemaat-Nya
  (Wahy 1:9-3:22)
  1. A. Penglihatan dari Tuhan yang Diagungkan di Antara Kaki-Kaki Dian
   (Wahy 1:9-20)
  2. B. Berita-Nya Kepada Tujuh Jemaat
   (Wahy 2:1-3:22)
 3. II. Anak Domba yang Layak dan Peran-Nya pada Akhir Sejarah
  (Wahy 4:1-11:19)
  1. A. Penglihatan dari Ruang Pengadilan yang Megah di Sorga
   (Wahy 4:1-5:14)
   1. 1. Allah Pencipta atas Takhta-Nya Dalam Kekudusan yang Mempesona
    (Wahy 4:1-11)
   2. 2. Gulungan Kitab yang Dimeterai dan Anak Domba yang Layak
    (Wahy 5:1-14)
  2. B. Penglihatan dari Anak Domba Dalam Hubungan Dengan Tujuh Meterai
   dan Tujuh Sangkakala
   (Wahy 6:1-11:19)
   1. 1. Pembukaan Enam Meterai yang Pertama
    (Wahy 6:1-17)
    SELINGAN PERTAMA: Dua Kumpulan Orang Banyak
    (Wahy 7:1-17)
   2. 2. Pembukaan Meterai yang Ketujuh: Tujuh Malaikat Dengan Tujuh
    Sangkakala
    (Wahy 8:1-6)
   3. 3. Enam Sangkakala yang Pertama
    (Wahy 8:7-9:21)
    SELINGAN KEDUA: Gulungan Kitab Kecil
    (Wahy 10:1-11)
    Dua Orang Saksi
    (Wahy 11:1-14)
   4. 4. Sangkakala yang Ketujuh
    (Wahy 11:15-19)
 4. III.Tuhan Allah dan Kristus-Nya dalam Konflik Besar Dengan Iblis
  (Wahy 12:1-22:5)
  1. A. Perspektif mengenai Konflik Itu
   (Wahy 12:1-15:8)
   1. 1. Dari Pandangan Musuh-Musuh Bumi
    (Wahy 12:1-13:18)
    1. a. Naga Besar
     (Wahy 12:1-17)
    2. b. Binatang Laut
     (Wahy 13:1-10)
    3. c. Binatang Bumi
     (Wahy 13:11-18)
   2. 2. Dari Pandangan Sorga
    (Wahy 14:1-20)
    SELINGAN KETIGA: Tujuh Malaikat dengan Tujuh Malapetaka
    (Wahy 15:1-8)
  2. B. Perkembangan Terakhir dari Perjuangan Itu
   (Wahy 16:1-19:10)
   1. 1. Tujuh Cawan Murka Allah
    (Wahy 16:1-21)
   2. 2. Hukuman Atas Pelacur Besar
    (Wahy 17:1-18)
   3. 3. Jatuhnya Babel yang Besar
    (Wahy 18:1-24)
   4. 4. Sorak-Sorai di Sorga
    (Wahy 19:1-10)
  3. C. Puncak Konflik Itu
   (Wahy 19:11-20:10)
   1. 1. Kedatangan Kembali dan Kemenangan Kristus
    (Wahy 19:11-18)
   2. 2. Kekalahan Binatang Itu dan Sekutu-Sekutunya
    (Wahy 19:19-21)
   3. 3. Iblis Diikat, Dilepaskan Kembali dan Akhirnya Dikalahkan
    (Wahy 20:1-10)
  4. D. Sesudah Konflik
   (Wahy 20:11-22:5)
   1. 1. Penghakiman Takhta Putih yang Besar
    (Wahy 20:11-15)
   2. 2. Nasib Orang-Orang yang Tidak Benar
    (Wahy 20:14-15; 21:8)
   3. 3. Langit yang Baru dan Bumi yang Baru
    (Wahy 21:1-22:5)
 5. Epilog
  (Wahy 22:6-21)Artikel yang terkait dengan Matius:


TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA