Garis Besar Intisari

[1] ORGANISASI BANGSA ISRAEL Bil 1:1-10:36

Bil 1:1-54Sensus yang diperintahkan oleh Allah
Bil 2:1-4:49Pengaturan perkemahan
Bil 5:1-6:27Penyucian perkemahan
Bil 7:1-9:14Penyembahan dalam Kemah Suci
Bil 9:15-10:36Pimpinan Allah di perkemahan

[2] PENGALAMAN DALAM PERJALANAN Bil 11:1-25:18

Bil 11:1-35Kerusuhan dalam perkemahan
Bil 12:1-16Keluhan terhadap Musa
Bil 13:1-33Penyelidikan ke Kanaan
Bil 14:1-45Pemberontakan di perkemahan
Bil 15:1-41Peraturan-peraturan tambahan
Bil 16:1-17:13Pemberontakan terhadap kepemimpinan Musa
Bil 18:1-19:22Hukum dan peraturan-peraturan
Bil 20:1-21:35Peristiwa-peristiwa di perjalanan
Bil 22:1-24:25Kisah Bileam
Bil 25:1-18Dosa dan hukuman

[3] PENANTIAN MASUK KE TANAH PERJANJIAN Bil 26:1-33:49

Bil 26:1-65Sensus kedua
Bil 27:1-11Anak-anak perempuan Zelafehad
Bil 27:12-23Yosua menggantikan Musa
Bil 28:1-30:16Hukum dan peraturan-peraturan
Bil 31:1-54Penghakiman atas Midian
Bil 32:1-42Penempatan suku-suku Ruben dan Gad
Bil 33:1-49Tinjauan kisah perjalanan

[4] PERSIAPAN UNTUK MEMASUKI KANAAN Bil 33:50-36:13
Artikel yang terkait dengan Bilangan:


TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA