Garis Besar Intisari

[1] PERSEMBAHAN Ima 1:1-6:23

Ima 1:1-17Korban bakaran
Ima 2:1-16Korban sajian
Ima 3:1-17Korban perdamaian
Ima 4:1-5:13Korban penghapus dosa
Ima 5:14-6:7Korban penebus salah
Ima 6:8-18Petunjuk-petunjuk bagi para imam
Ima 6:19-23Korban pentahbisan

[2] APA YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PARA IMAM Ima 6:24-7:38

Ima 6:24-30Korban penghapus dosa -- bagian para imam
Ima 7:1-8Korban penebus salah -- bagian para imam
Ima 7:9-10Korban sajian -- bagian para imam
Ima 7:11-21Korban perdamaian -- peraturan cara memakan
Ima 7:22-27Larangan memakan lemak dan darah
Ima 7:28-38Korban perdamaian -- bagian para imam

[3] PENGANGKATAN PARA IMAM Ima 8:1-10-20

Ima 8:1-36Upacara pentahbisan
Ima 9:1-24Persembahan korban
Ima 10:1-7Dosa anak-anak Harun
Ima 10:8-11Larangan minum bagi para imam yang sedang bertugas
Ima 10:12-20Korban penghapus dosa

[4] KEBERSIHAN DAN KENAJISAN Ima 11:1-15:33

Ima 11:1-47Binatang yang halal dan haram
Ima 12:1-8Pentahiran sesudah melahirkan anak
Ima 13:1-46Penyakit kulit -- diagnosa dan apa yang harus dilakukan
Ima 13:47-59Kelapukan pada pakaian
Ima 14:1-32Upacara pembersihan sesudah sembuh dari penyakit kulit
Ima 14:33-57Kelapukan pada rumah
Ima 15:1-33Kenajisan lelehan manusia

[5] HARI RAYA PENGHAPUSAN DOSA Ima 16:1-34

Ima 16:1-11Penyucian imam besar
Ima 16:12-19Penyucian Kemah Suci
Ima 16:20-28Penyucian bangsa Israel
Ima 16:29-34Upacara diulangi tiap-tiap tahun

[6] HIDUP ADIL DAN SUCI Ima 17:1-22:33

Ima 17:1-9Semua persembahan diperuntukkan bagi Allah
Ima 17:10-16Darah adalah kudus
Ima 18:1-30Hubungan yang dilarang
Ima 19:1-37Peraturan kehidupan -- kasihilah sesamamu
Ima 20:1-27Peraturan kehidupan -- jadilah suci
Ima 21:1-22:16Kesucian para imam
Ima 22:17-33Persembahan yang diterima

[7] PERATURAN KEHIDUPAN BANGSA Ima 23:1-25:55

Ima 23:1-44Hari Sabat dan hari-hari raya keagamaan
Ima 24:1-9Kebaktian umum di Kemah Tuhan
Ima 24:10-23Dosa dan hukuman -- contoh
Ima 25:1-7,18-24Tahun ketujuh -- dilarang bercocok tanam
Ima 25:8-17,25-55Tahun kelima puluh -- tahun Yobel

[8] RINGKASAN DAN KESIMPULAN Ima 26:1-27:34

Ima 26:1-13Ketaatan akan membawa berkat
Ima 26:14-39Ketidaktaatan akan membawa hukuman
Ima 26:40-46Pertobatan akan membawa pengampunan
Ima 27:1-34Peraturan mengenai nazar dan persembahanArtikel yang terkait dengan Imamat:


TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA