Pengantar BIS

IMAMAT

PENGANTAR

Buku Imamat berisi peraturan-peraturan untuk ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel di zaman dahulu. Juga untuk para imam yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Yang menjadi pokok dalam buku ini ialah kesucian Allah, dan bagaimana manusia harus hidup dan beribadat supaya tetap mempunyai hubungan baik dengan TUHAN, Allah Israel.

Petikan yang paling terkenal dari buku ini ialah yang oleh Yesus disebut perintah utama yang kedua, "Cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri" (Im 19:18).

Isi

 1. Peraturan tentang kurban-kurban dan persembahan-persembahan
  Im 1:1-7:38
 2. Harun dan anak-anaknya ditahbiskan menjadi imam
  Im 8:1-10:20
 3. Peraturan tentang kebersihan
  Im 11:1-15:33
 4. Hari Raya Pengampunan Dosa
  Im 16:1-34
 5. Peraturan tentang ibadat dan hidup suci
  Im 17:1-27:34Artikel yang terkait dengan Imamat:


TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA