Pengantar Yusak

KITAB YEREMIA
\=
Kata Kunci: Murtad, kembali, diubah, dikasihi.
Ayat Kunci: 3:12, 22, 31:3.
Thema: "Kepastian hukuman Tuhan sebab dosa, akan tetapi kemurahan
dan kasih abadi dinyatakan."

I. Panggilan.
Tugas dan panggilan Yeremia pasal 1.
Pendahuluan ayat 1-3,
panggilannya ayat 4-8,
perlengkapan ayat 9-10
penguatan ayat 11-19.

II. Pelayanan Yeremia
1. Di Yehuda sebelum kejatuhan Yerusalem pasal 2-38
memakai cara yang lazim ucapan nubuatan. Firman Tuhan datang memimpin.
Ada 51 nubuatan yang tegas dan jelas di sini.
2. Kejatuhan Yerusalem pasal 39.
3. Bekas tanah setelah kejatuhan Yerusalem pasal 40-42.
Sejarah dan nubuatan.
4. Terhadap Mesir pasal 43-51.
Kepada orang Yahudi pasal 43-45.
Kepada orang kafir pasal 46-51.

III. Pandangan ke belakang.
Penawanan Yehuda pasal 52.
Dimulai dengan pemberitahuan hukuman dan diakhiri dengan penggenapan.
\+


Artikel yang terkait dengan Yeremia:


TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA