Garis Besar Intisari

[1] PEMERINTAHAN RAJA SALOMO 2Ta 1:1-9:31

2Ta 1:1-17 Raja Salomo: kebijaksanaan dan kekayaannya
2Ta 2:1-8Persiapan pembuatan Rumah Tuhan
2Ta 3:1-17Pembangunan Rumah Tuhan
2Ta 4:1-5:1Memperlengkapi Rumah Tuhan
2Ta 5:2-14Tabut Perjanjian dibawa ke Rumah Tuhan
2Ta 6:1-42Pidato dan doa Raja Salomo
2Ta 7:1-10 Raja Salomo meresmikan Rumah Tuhan
2Ta 7:1-22Tuhan berbicara kepada Salomo
2Ta 8:1-18Jasa-jasa Salomo yang lain
2Ta 9:1-12Kunjungan Ratu negeri Syeba
2Ta 9:13-28Kekayaan Raja Salomo
2Ta 9:29-31Kematian Raja Salomo

[2] MASA PEMERINTAHAN PARA PENGGANTI SALOMO 2Ta 10:1-36:23

2Ta 10:1-19Kerajaan terpecah
2Ta 11:1-12:16Rehobeam: kebaikan yang dilakukannya
2Ta 13:1-14:1Abia: bersandar kepada Tuhan
2Ta 14:2-16:14Asa: pada mulanya sangat taat kepada Tuhan
2Ta 17:1-21:3Yosafat: bangga melayani Tuhan
2Ta 21:4-20Yehoram: tidak seorang pun meratapi kematiannya
2Ta 22:1-9Ahazia: dibujuk untuk melakukan kejahatan
2Ta 22:10-24:16Yoas: raja muda yang menjadi pembaharu
2Ta 24:17-27Yoas: tidak patuh kepada Tuhan
2Ta 25:1-28Amazia: pengikut Tuhan yang setengah-setengah
2Ta 26:1-23Uzia: kesombongan menyebabkan kejatuhannya
2Ta 27:1-9Yotam: berjalan dengan teguh mengikuti Tuhan
2Ta 28:1-27Ahas: menyebarkan kejahatan
2Ta 29:1-32:33Hizkia: berhasil dalam setiap usahanya
2Ta 33:1-20Manasye: dalam kekalutan ia mencari Tuhan
2Ta 33:21-25Amon: bertambah-tambah dosanya
2Ta 34:1-35:27Yosia: bertindak sesuai dengan undang-undang
2Ta 36:1-14Yoahas: pemerintahan yang singkat
2Ta 36:5-8Yoyakim: melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan
2Ta 36:9,10Yoyakim: melakukan kejahatan di mata Tuhan
2Ta 36:11-14Zedekia: tidak mau berpaling kepada Tuhan
2Ta 36:15-22Jatuhnya Yerusalem
2Ta 36:23Pengharapan untuk masa depanArtikel yang terkait dengan 2 Tawarikh:


TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA