Garis Besar Intisari

[1] BERITA BURUK TENTANG SAUL 2Sa 1:1-27

2Sa 1:1-16Anugerah yang tidak diduga-duga
2Sa 1:17-27Kejatuhan si penguasa!

[2] PEMERINTAHAN DAUD ATAS YEHUDA 2Sa 2:1-4:12

2Sa 2:1-7Sambutan di Hebron
2Sa 2:8-32Pertempuran yang membawa kepahitan
2Sa 3:1-39Yoab membalas dendam
2Sa 4:1-12Kematian tragis seorang raja yang lemah

[3] KERAJAAN DIPERSATUKAN 2Sa 5:1-9:13

2Sa 5:1-5 Raja atas seluruh Israel
2Sa 5:6-16Daud merebut Yerusalem
2Sa 5:17-25Pembalasan terhadap orang Filistin
2Sa 6:1-23Peti Perjanjian dibawa ke Yerusalem
2Sa 7:1-29Kasih Allah kepada Daud
2Sa 8:1-14Kemenangan di mana-mana
2Sa 8:15-18Sistem pemerintahan Israel
2Sa 9:1-13Kemurahan hati Daud

[4] KEMENANGAN DAN KEKALAHAN YANG MEMALUKAN 2Sa 10:1-12:31

2Sa 10:1-19Pelajaran bagi orang Amon
2Sa 11:1-27Daud kalah atas dirinya sendiri
2Sa 12:1-31Kenyataan bagi seorang raja

[5] PERANG SAUDARA 2Sa 13:1-20:26

2Sa 13:1-39Kebodohan Amnon dan pembalasan Absalom
2Sa 14:1-15:12Permulaan bencana
2Sa 15:13-16:14Daud terpaksa mengungsi
2Sa 16:15-17:29Taktik menunda-nunda
2Sa 18:1-19:43Absalom terbunuh; kekuasaan Daud dipulihkan
2Sa 20:1-26Pemberontakan Seba

[6] ORANG GIBEON DAN FILISTIN 2Sa 21:1-22

[7] KESAKSIAN DAUD 2Sa 22:1-23:7

2Sa 22:1-51Tuhan adalah gunung batuku
2Sa 23:1-7Apa sebenarnya arti pemerintahan

[8 ]PAHLAWAN-PAHLAWAN DAUD YANG PERKASA 2Sa 23:8-39

[9] DAUD MENGADAKAN SENSUS 2Sa 24:1-25
Artikel yang terkait dengan 2 Samuel:


TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA