Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 19:30

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 19:30

Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya s  tidak mengizinkannya.

AYT (2018)

Namun, ketika Paulus ingin pergi masuk di antara orang banyak itu, para murid tidak membiarkannya.

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 19:30

Apabila Paulus hendak masuk ke dalam antara orang banyak itu, lalu murid-murid itu pun menahan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 19:30

Paulus mau masuk mengikuti mereka, tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus di sana melarang dia.

MILT (2008)

Dan ketika Paulus bermaksud masuk ke antara orang banyak itu, para murid tidak mengizinkannya.

Shellabear 2011 (2011)

Paul hendak masuk ke tengah-tengah orang banyak itu, tetapi dicegah oleh para pengikut.

AVB (2015)

Paulus hendak pergi bercakap kepada orang ramai tetapi para murid Yesus tidak membenarkannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 19:30

Paulus
<3972>
mau
<1014>
pergi
<1525>
ke tengah-tengah
<1519>
rakyat
<1218>
itu, tetapi murid-muridnya
<846> <3101>
tidak
<3756>
mengizinkannya
<1439>
.

[<1161>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 19:30

Apabila
<1161>
Paulus
<3972>
hendak
<1014>
masuk
<1525>
ke dalam
<1519>