Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 31:49

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 31:49

dan juga Mizpa, z  sebab katanya: "TUHAN kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan.

AYT

atau Mizpa, sebab kata Laban, "Biarlah TUHAN mengawasi kau dan aku, ketika kita tidak saling melihat.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 31:49

dan lagi Mizpa, karena katanya: Hendaklah Tuhan menunggu antara aku dengan dikau, setelah kita bercerai seorang dengan seorang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 31:49

Laban berkata juga, "Semoga TUHAN mengawasi kita selama kita hidup berjauhan." Karena itu tempat itu dinamakan juga Mizpa.

MILT (2008)

atau Mizpa, karena dia berkata, "Biarlah TUHAN YAHWEH 03068 mengawasi engkau dan aku, ketika kita saling tersembunyi seorang terhadap yang lain.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 31:49

dan juga Mizpa
<04709>
, sebab
<0834>
katanya
<0559>
: "TUHAN
<03068>
kiranya berjaga-jaga
<06822>
antara
<0996>
aku dan
<0996>
engkau, apabila
<03588>
kita berjauhan
<05641>
.

[<0582> <07453>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 31:49

dan lagi Mizpa
<04709>
, karena
<0834>
katanya
<0559>
: Hendaklah Tuhan
<03068>
menunggu
<06822>
antara
<0996>
aku dengan
<0996>
dikau, setelah kita bercerai
<05641>
seorang
<0582>
dengan seorang
<07453>
.
HEBREW
wherm
<07453>
sya
<0582>
rton
<05641>
yk
<03588>
Knybw
<0996>
ynyb
<0996>
hwhy
<03068>
Puy
<06822>
rma
<0559>
rsa
<0834>
hpumhw (31:49)
<04709>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 31:49

2 dan juga Mizpa 1 , sebab katanya: "TUHAN kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA