Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 31:35

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 31:35

Lalu kata Rahel kepada ayahnya: "Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, t  sebab aku sedang haid. u " Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. v 

AYT

Rahel berkata kepada ayahnya, "Ayah, jangan marah padaku. Aku tidak sanggup berdiri di depanmu karena aku sedang datang bulan." Jadi, Laban mencari ke seluruh tenda, tetapi ia tidak menemukan benda berhala itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 31:35

Maka kata Rakhel kepada bapanya: Janganlah kiranya tuan amarah sebab tiada hamba boleh bangun di hadapan tuan, karena adat perempuan ada berlaku atas hamba. Maka diselidikinya kemah itupun, tiada didapatinya akan patungnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 31:35

Lalu Rahel berkata kepada ayahnya, "Janganlah Ayah marah, saya tidak dapat berdiri menyambut Ayah, sebab saya sedang datang bulan." Laban mencari dengan teliti, tetapi tidak menemukan patung itu.

MILT (2008)

Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Biarlah tidak ada kemarahan di mata tuanku, bahwa aku tidak dapat bangun berdiri di hadapanmu karena yang biasa pada wanita sedang terjadi padaku." Dan Laban mencari, tetapi dia tidak menemukan terafim itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 31:35

Lalu kata
<0559>
Rahel kepada
<0413>
ayahnya
<01>
: "Janganlah
<0408>
bapa
<0113>
marah
<05869> <02734>
, karena
<03588>
aku tidak
<03808>
dapat
<03201>
bangun berdiri
<06965>
di depanmu
<06440>
, sebab
<03588>
aku sedang haid
<0802> <01870>
." Dan Laban mencari dengan teliti
<02664>
, tetapi ia tidak
<03808>
menemui
<04672>
terafim
<08655>
itu.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 31:35

Maka kata
<0559>
Rakhel kepada
<0413>
bapanya
<01>
: Janganlah
<0408>
kiranya tuan
<0113>
amarah
<02734>
sebab
<03588>
tiada
<03808>
hamba boleh
<03201>
bangun
<06965>
di hadapan
<06440>
tuan, karena
<03588>
adat
<01870>
perempuan
<0802>
ada berlaku atas hamba. Maka diselidikinya
<02664>
kemah itupun, tiada
<03808>
didapatinya
<04672>
akan patungnya
<08655>
.
HEBREW
Myprth
<08655>
ta
<0853>
aum
<04672>
alw
<03808>
vpxyw
<02664>
yl
<0>
Mysn
<0802>
Krd
<01870>
yk
<03588>
Kynpm
<06440>
Mwql
<06965>
lkwa
<03201>
awl
<03808>
yk
<03588>
ynda
<0113>
ynyeb
<05869>
rxy
<02734>
la
<0408>
hyba
<01>
la
<0413>
rmatw (31:35)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 31:35

3 Lalu kata Rahel kepada ayahnya: "Janganlah bapa 1  marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri 2  di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA