Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ayub 29:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ayb 29:24

Aku tersenyum kepada mereka, ketika mereka putus asa, dan seri mukaku x  tidak dapat disuramkan mereka. y 

AYT

Jika aku tersenyum kepada mereka saat mereka tidak memiliki keyakinan, cahaya wajahku tidak mereka tolak.

TL (1954) ©

SABDAweb Ayb 29:24

Jikalau manis mukaku kepadanya, hampir-hampir mereka itu tiada percaya, dan seri mukakupun tiada dilalaikannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ayb 29:24

Kutersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa; air mukaku yang bahagia menambah semangat mereka.

MILT (2008)

Aku tertawa kepada mereka ketika mereka tidak percaya; dan mereka tidak membuat cahaya mukaku suram.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ayb 29:24

Aku tersenyum
<07832>
kepada
<0413>
mereka, ketika mereka putus asa
<0539> <03808>
, dan seri
<0216>
mukaku
<06440>
tidak
<03808>
dapat disuramkan
<05307>
mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Ayb 29:24

Jikalau manis
<07832>
mukaku kepadanya
<0413>
, hampir-hampir mereka itu tiada
<03808>
percaya
<0539>
, dan seri
<0216>
mukakupun
<06440>
tiada
<03808>
dilalaikannya
<05307>
.
HEBREW
Nwlypy
<05307>
al
<03808>
ynp
<06440>
rwaw
<0216>
wnymay
<0539>
al
<03808>
Mhla
<0413>
qxva (29:24)
<07832>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ayb 29:24

Aku tersenyum kepada mereka, ketika mereka putus asa 1 , dan seri 2  mukaku tidak dapat disuramkan mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA