Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 14:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 14:8

Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, n  mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, o  maka ia menjadi tahir. p  Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, q  tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri tujuh hari lamanya.

AYT (2018)

Kemudian, orang yang akan ditahirkan itu harus mencuci pakaiannya, mencukur semua rambutnya, dan mandi dengan air. Maka, dia menjadi tahir. Sesudah itu, dia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar tendanya selama tujuh hari.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 14:8

Maka hendaklah orang yang disucikan itu membasuh pakaiannya dan mencukur segala rambutnya dan membasuh dirinya dengan air, supaya sucilah ia; lalu bolehlah ia masuk ke dalam tempat tentara itu, tetapi hendaklah ia tinggal di luar kemahnya lagi tujuh hari lamanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 14:8

Kemudian orang itu harus mencuci pakaiannya, mencukur semua rambutnya, dan mandi. Maka bersihlah ia, dan boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi selama tujuh hari lagi ia belum boleh masuk ke dalam kemahnya sendiri.

MILT (2008)

Dan orang yang menahirkan dirinya itu harus membasuh pakaiannya, dan mencukur seluruh rambutnya, dan mandi dengan air, dan dia pun tahir. Dan setelah itu, dia harus masuk ke dalam perkemahan, dan tinggal di bagian luar kemah itu selama tujuh hari.

Shellabear 2011 (2011)

Orang yang hendak disucikan itu harus mencuci pakaiannya, mencukur semua rambutnya, dan membasuh dirinya dengan air, barulah ia menjadi suci. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya tujuh hari lamanya.

AVB (2015)

Hendaklah orang yang akan disucikan itu mencuci pakaiannya, mencukur semua rambutnya, dan membasuh dirinya dengan air, barulah dia menjadi suci. Sesudah itu dia boleh masuk ke dalam perkhemahan, tetapi hendaklah dia tinggal selama tujuh hari di luar khemahnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 14:8

Orang yang akan ditahirkan
<02891>
itu haruslah mencuci
<03526>
pakaiannya
<0899>
, mencukur
<01548>
seluruh
<03605>
rambutnya
<08181>
dan membasuh
<07364>
tubuhnya dengan air
<04325>
, maka ia menjadi tahir
<02891>
. Sesudah
<0310>
itu ia boleh masuk
<0935>
ke dalam
<0413>
perkemahan
<04264>
, tetapi harus tinggal
<03427>
di luar
<02351>
kemahnya
<0168>
sendiri tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya.
TL ITL ©

SABDAweb Im 14:8

Maka hendaklah orang yang disucikan
<02891>
itu membasuh
<03526>
pakaiannya
<0899>
dan mencukur
<01548>
segala
<03605>
rambutnya
<08181>
dan membasuh
<07364>
dirinya dengan air
<04325>
, supaya sucilah
<02891>
ia; lalu bolehlah
<0310>
ia masuk
<0935>
ke
<0413>
dalam tempat tentara
<04264>
itu, tetapi hendaklah ia tinggal
<03427>
di luar
<02351>
kemahnya
<0168>
lagi tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya.
HEBREW
Mymy
<03117>
tebs
<07651>
wlhal
<0168>
Uwxm
<02351>
bsyw
<03427>
hnxmh
<04264>
la
<0413>
awby
<0935>
rxaw
<0310>
rhjw
<02891>
Mymb
<04325>
Uxrw
<07364>
wrev
<08181>
lk
<03605>
ta
<0853>
xlgw
<01548>
wydgb
<0899>
ta
<0853>
rhjmh
<02891>
obkw (14:8)
<03526>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 14:8

Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya 1 , mencukur seluruh rambutnya dan membasuh 2  tubuhnya dengan air 2 , maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal 3  di luar kemahnya sendiri tujuh hari 4  lamanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA