Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 2:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 2:15

Ketika Ester--anak Abihail, j  yakni saudara ayah Mordekhai yang mengangkat Ester sebagai anak--mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, k  maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain dari pada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang l  pada semua orang yang melihat dia.

AYT

Saat Ester, anak perempuan Abihail, paman dari Mordekhai, yang mengangkat Ester menjadi anaknya, datang menghadap raja, dia tidak meminta apa pun selain apa yang telah disarankan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan itu. Ester mendapat perkenanan di mata semua orang yang melihatnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Est 2:15

Maka apabila sampailah giliran Ester, anak Abikhail, mamak Mordekhai, yang sudah mengangkat anak akan dia, bahwa iapun masuk menghadap baginda, maka satupun tiada dikehendakinya melainkan barang yang dikatakan oleh Hejai, sida-sida baginda, yang menunggui segala perempuan itu, maka Esterpun berkenan kepada pemandangan segala orang yang melihat dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 2:15

Maka tibalah giliran Ester untuk menghadap raja. --Ester adalah anak Abihail dan saudara sepupu Mordekhai yang telah mengangkatnya sebagai anaknya sendiri; Ester dikagumi setiap orang yang memandangnya. Ketika ia pergi menghadap raja, Ester berpakaian menurut petunjuk dan nasihat Hegai, kepala istana wanita.

MILT (2008)

Dan ketika tiba giliran Ester, anak Abihail paman dari Mordekhai yang telah mengangkatnya sebagai anak, untuk menghadap raja, maka dia tidak mencari suatu apa pun selain apa yang Hegai, sida-sida raja, penjaga para wanita, katakan. Dan Ester mendapat perkenan dalam pandangan semua orang yang melihatnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 2:15

Ketika Ester
<0635>
-- anak
<01323>
Abihail
<032>
, yakni saudara ayah
<01730>
Mordekhai
<04782>
yang
<0834>
mengangkat
<03947>
Ester sebagai anak
<01323>
-- mendapat
<05060>
giliran
<08447>
untuk masuk
<0935>
menghadap
<0413>
raja
<04428>
, maka ia tidak
<03808>
menghendaki
<01245>
sesuatu apapun
<01697>
selain
<0518> <03588>
dari pada yang
<0834>
dianjurkan
<0559>
oleh Hegai
<01896>
, sida-sida
<05631>
raja
<04428>
, penjaga
<08104>
para perempuan
<0802>
. Maka
<01961>
Ester
<0635>
dapat menimbulkan
<05375>
kasih sayang
<05869> <02580>
pada semua
<03605>
orang yang melihat
<07200>
dia.
TL ITL ©

SABDAweb Est 2:15

Maka apabila sampailah
<05060>
giliran
<08447>
Ester
<0635>
, anak
<01323>
Abikhail
<032>
, mamak
<01730>
Mordekhai
<04782>
, yang
<0834>
sudah mengangkat
<03947>
anak
<01323>
akan dia, bahwa iapun masuk
<0935>
menghadap
<0413>
baginda
<04428>
, maka satupun
<01697>
tiada
<03808>
dikehendakinya
<01245>
melainkan
<0518> <03588>
barang yang
<0834>
dikatakan
<0559>
oleh Hejai
<01896>
, sida-sida
<05631>
baginda
<04428>
, yang menunggui
<08104>
segala perempuan
<0802>
itu, maka Esterpun
<0635>
berkenan
<02580> <05375>
kepada pemandangan
<05869>
segala
<03605>
orang yang melihat
<07200>
dia.
HEBREW
hyar
<07200>
lk
<03605>
ynyeb
<05869>
Nx
<02580>
tavn
<05375>
rtoa
<0635>
yhtw
<01961>
Mysnh
<0802>
rms
<08104>
Klmh
<04428>
oyro
<05631>
ygh
<01896>
rmay
<0559>
rsa
<0834>
ta
<0853>
Ma
<0518>
yk
<03588>
rbd
<01697>
hsqb
<01245>
al
<03808>
Klmh
<04428>
la
<0413>
awbl
<0935>
tbl
<01323>
wl
<0>
xql
<03947>
rsa
<0834>
ykdrm
<04782>
dd
<01730>
lyxyba
<032>
tb
<01323>
rtoa
<0635>
rt
<08447>
eyghbw (2:15)
<05060>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 2:15

Ketika Ester 2 --anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekhai yang mengangkat 1  Ester 2  sebagai anak--mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain dari pada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia.

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA