Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 32:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 32:4

negeri yang telah dikalahkan t  oleh TUHAN untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan u  dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya."

AYT (2018)

negeri yang TUHAN kalahkan untuk umat Israel. Tanah itu sangat baik untuk ternak dan hambamu ini memiliki banyak ternak.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 32:4

segala negeri yang telah dialahkan Tuhan di hadapan sidang Israel, ia itu suatu tanah yang baik bagi binatang, maka pada hamba-hamba tuan ini adalah binatang banyak.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 32:4

(32:3)

MILT (2008)

tanah yang telah TUHAN YAHWEH 03068 pukul di hadapan jemaat Israel itu adalah tanah kawanan ternak, dan pada hamba-hambamu ada kawanan ternak."

Shellabear 2011 (2011)

yaitu tanah yang ditaklukkan ALLAH di hadapan umat Israil, adalah tanah yang baik untuk ternak. Hamba-hambamu ini mempunyai banyak sekali ternak."

AVB (2015)

iaitu tanah yang ditaklukkan Tuhan di hadapan umat Israel, ialah tanah yang baik untuk ternakan. Hamba-hambamu ini mempunyai banyak sekali ternakan.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 32:4

negeri
<0776>
yang
<0834>
telah dikalahkan
<05221>
oleh TUHAN
<03068>
untuk
<06440>
umat
<05712>
Israel
<03478>
, itulah
<01931>
suatu negeri
<0776>
yang baik untuk peternakan
<04735>
dan hamba-hambamu
<05650>
ini memang ada ternaknya
<04735>
."
TL ITL ©

SABDAweb Bil 32:4

segala negeri
<0776>
yang telah
<0834>
dialahkan
<05221>
Tuhan
<03068>
di hadapan
<06440>
sidang
<05712>
Israel
<03478>
, ia itu suatu tanah
<0776>
yang baik
<01931>
bagi binatang
<04735>
, maka pada hamba-ha