Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 25:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 25:29

ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja u  selama hidupnya.

AYT (2018)

Yoyakhin mengganti pakaian penjaranya dan selalu makan makanannya di hadapan raja di sepanjang masa hidupnya.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 25:29

Dan ditukar baginda pakaian penjara yang padanya, lalu iapun senantiasa santap ayapan di hadapan baginda sepanjang umur hidupnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 25:29

Yoyakhin tidak lagi memakai pakaian penjara dan biasanya makan di istana serta diberi uang untuk keperluan hidupnya.

MILT (2008)

Dan dia mengganti pakaian penjaranya, serta selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya.

Shellabear 2011 (2011)

Yoyakhin pun menanggalkan pakaian penjaranya, dan seumur hidupnya ia senantiasa makan di hadapan raja.

AVB (2015)

Yoyakhin pun mengganti pakaian penjaranya, dan seumur hidupnya dia sentiasa makan di hadapan raja.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 25:29

ia boleh mengganti
<08132>
pakaian
<0899>
penjaranya
<03608>
dan boleh selalu
<08548>
makan
<0398>
roti
<03899>
di hadapan
<06440>
raja selama
<03117> <03605>
hidupnya
<02416>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 25:29

Dan ditukar
<08132>
baginda pakaian
<0899>
penjara
<03608>
yang padanya, lalu iapun senantiasa
<08548>
santap
<0398>
ayapan
<03899>
di hadapan
<06440>
baginda sepanjang
<03605>
umur
<03117>
hidupnya
<02416>
.
HEBREW
wyyx
<02416>
ymy
<03117>
lk
<03605>
wynpl
<06440>
dymt
<08548>
Mxl
<03899>
lkaw
<0398>
walk
<03608>
ydgb
<0899>
ta
<0853>
answ (25:29)
<08132>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 25:29

ia boleh mengganti 1  pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti 2  di hadapan raja selama hidupnya.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA