Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 42 ayat untuk tolonglah AND book:14 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 26:7

Allah menolongnya terhadap orang Filistin, dan terhadap orang Arab k  yang tinggal di Gur-Baal, dan terhadap orang Meunim. l 

(0.98)2Taw 25:8

Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan! t "

(0.98)2Taw 14:11

Kemudian Asa berseru s  kepada TUHAN, Allahnya: "Ya TUHAN, selain dari pada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami t  ya TUHAN, Allah kami, karena kepada-Mulah kami bersandar u  dan dengan nama-Mu v  kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya TUHAN, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan w  untuk melawan Engkau!"

(0.95)2Taw 18:31

Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata: "Itu raja Israel!" Lalu mereka mengepung dia, untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak h  dan TUHAN menolongnya. Allah membujuk mereka pergi dari padanya.

(0.95)2Taw 19:2

Ketika itu Yehu j  bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada raja Yosafat: "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik 1  k  dan bersahabat dengan mereka yang membenci TUHAN? l  Karena hal itu TUHAN murka m  terhadap engkau.

(0.93)2Taw 26:15

Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat.

(0.45)2Taw 16:12

Pada tahun ketiga puluh sembilan pemerintahannya Asa menderita s  sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari t  pertolongan TUHAN, u  tetapi pertolongan tabib-tabib.

(0.44)2Taw 20:4

Dan Yehuda berkumpul g  untuk meminta pertolongan dari pada TUHAN. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari TUHAN.

(0.42)2Taw 28:23

Ia mempersembahkan korban kepada para allah p  orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya: "Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka; kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku q  juga." Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. r 

(0.42)2Taw 32:8

Yang menyertai dia adalah tangan manusia, g  tetapi yang menyertai kita h  adalah TUHAN, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan i  kita." Oleh kata-kata Hizkia, raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali.

(0.13)2Taw 28:16

Pada waktu itu raja Ahas menyuruh utusan kepada raja negeri Asyur z  untuk memohon bantuan.

(0.12)2Taw 28:21

Walaupun Ahas m  merampas barang-barang dari rumah TUHAN, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. n 

(0.12)2Taw 26:13

Di bawah pimpinan mereka terdapat satu balatentara, terdiri dari tiga ratus tujuh ribu lima ratus orang yang gagah perkasa dalam berperang, untuk membantu raja dalam menghadapi musuh.

(0.10)2Taw 15:4

Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada TUHAN, Allah orang Israel. Mereka mencari-Nya, j  dan Ia berkenan ditemui oleh mereka.

(0.10)2Taw 33:12

Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati TUHAN, Allahnya; ia sangat merendahkan diri c  di hadapan Allah nenek moyangnya,

(0.10)2Taw 32:3

ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya.

(0.09)2Taw 28:20

Maka datanglah Tilgat-Pilneser, i  raja negeri Asyur, j  kepadanya, hanya bukan membantu k  dia, melainkan menyesakkannya. l 

(0.09)2Taw 32:20

Tetapi oleh karena itu raja Hizkia dan nabi Yesaya bin Amos berdoa v  dan berseru 1  kepada sorga.

(0.09)2Taw 13:14

Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak c  kepada TUHAN, sedang para imam meniup nafiri,

(0.09)2Taw 20:3

Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan 1  untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa 2 . f 
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA