Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 19 dari 19 ayat untuk kauhina AND book:5 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 27:16

Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu v  dan bapanya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.97)Ul 25:3

Empat puluh kali harus orang itu dipukuli, b  jangan lebih; supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu, c  apabila ia dipukul lebih banyak lagi.

(0.90)Ul 31:20

Sebab Aku akan membawa mereka ke tanah yang Kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang d  mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya; mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada allah e  lain dan beribadah kepadanya. f  Aku ini akan dinista mereka dan perjanjian-Ku g  akan diingkari mereka.

(0.27)Ul 26:7

maka kami berseru kepada TUHAN, Allah nenek moyang kami, lalu TUHAN mendengar suara c  kami dan melihat d  kesengsaraan e  dan kesukaran kami dan penindasan f  terhadap kami.

(0.26)Ul 21:14

Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya; tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang; tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. y "

(0.25)Ul 15:11

Sebab orang-orang miskin i  tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu; itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu. j "

(0.25)Ul 22:29

maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi isterinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi.

(0.24)Ul 22:24

maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa isteri sesamanya manusia. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. i 

(0.23)Ul 22:30

Seorang laki-laki janganlah mengambil isteri ayahnya dan jangan menyingkapkan punca kain l  ayahnya."

(0.22)Ul 12:19

Hati-hatilah, supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi, c  selama engkau ada di tanahmu. d 

(0.22)Ul 27:20

Terkutuklah orang yang tidur dengan isteri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan punca kain ayahnya. a  Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.22)Ul 32:19

Ketika TUHAN melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, z  karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. a 

(0.22)Ul 23:7

Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, x  sebab dia saudaramu. y  Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkaupun dahulu adalah orang asing di negerinya. z 

(0.22)Ul 25:1

"Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, w  dan mereka diadili x  dengan dinyatakannya siapa yang benar y  dan siapa yang salah, z 

(0.22)Ul 32:27

tetapi Aku kuatir disakiti hati-Ku oleh musuh, jangan-jangan lawan mereka salah mengerti, z  jangan-jangan mereka berkata: Tangan kami jaya, bukanlah TUHAN yang melakukan semuanya ini. a 

(0.21)Ul 1:17

Dalam mengadili jangan pandang bulu. u  Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, v  sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. w 

(0.21)Ul 12:31

Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap TUHAN, Allahmu; sebab segala yang menjadi kekejian bagi TUHAN, apa yang dibenci-Nya, x  itulah yang dilakukan mereka bagi allah mereka; bahkan anak-anaknya lelaki y  dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi allah z  mereka.

(0.21)Ul 24:4

maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan TUHAN, v  Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu.

(0.21)Ul 32:21

Mereka membangkitkan cemburu-Ku e  dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan berhala f  mereka. Sebab itu Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. g 
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA