Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 15 dari 15 ayat untuk berbapa AND book:2 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 18:4

dan yang seorang lagi bernama Eliezer, p  sebab katanya: "Allah bapaku adalah penolongku q  dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun."

(0.99)Kel 15:2

TUHAN itu kekuatanku t  dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. u  Ia Allahku, v  kupuji Dia, Ia Allah bapaku, kuluhurkan w  Dia.

(0.94)Kel 34:7

yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu c  orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; d  tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, e  yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya 1  dan cucunya, kepada keturunan f  yang ketiga dan keempat."

(0.42)Kel 2:16

Adapun imam di Midian u  itu mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka datang menimba air v  dan mengisi palungan-palungan w  untuk memberi minum kambing domba ayahnya.

(0.42)Kel 3:6

Lagi Ia berfirman: "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. x " Lalu Musa menutupi y  mukanya, sebab ia takut memandang Allah. z 

(0.41)Kel 10:6

Belalang itu akan memenuhi rumahmu, c  rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. d " Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun.

(0.41)Kel 20:5

Jangan sujud menyembah j  kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah k  yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa l  kepada anak-anaknya 1 , kepada keturunan m  yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku,

(0.10)Kel 21:15

Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati.

(0.10)Kel 21:17

Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. l 

(0.10)Kel 20:12

Hormatilah ayahmu dan ibumu 1 , v  supaya lanjut w  umurmu di tanah x  yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.

(0.10)Kel 2:18

Ketika mereka sampai kepada Rehuel, z  ayah mereka, berkatalah ia: "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?"

(0.10)Kel 22:17

Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan."

(0.10)Kel 40:15

Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku; dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. e "

(0.09)Kel 6:14

(6-13) Inilah para kepala kaum keluarga k  mereka: Anak-anak Ruben l  anak sulung Israel: Henokh, Palu, Hezron dan Karmi; itulah kaum-kaum Ruben.

(0.09)Kel 6:25

(6-24) Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi isterinya dan perempuan ini melahirkan Pinehas e  baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka.
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA