Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 41 - 60 dari 158 ayat untuk seorang laki-laki AND book:[1 TO 39] AND book:13 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.002 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.09)1Taw 9:30

sedangkan beberapa t  orang imam menyediakan campuran rempah-rempah.

(0.09)1Taw 23:7

Termasuk orang Gerson n  ialah Ladan dan Simei.

(0.09)1Taw 6:3

Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. j  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, k  Eleazar l  dan Itamar. m 

(0.09)1Taw 7:10

Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar.

(0.09)1Taw 23:9

Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel dan Haran, tiga orang; orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan.

(0.09)1Taw 26:21

bani Ladan, yakni keturunan Gerson h  melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak.

(0.09)1Taw 8:40

Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin. x 

(0.09)1Taw 2:33

Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel.

(0.09)1Taw 2:35

Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isteri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya.

(0.09)1Taw 2:47

Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf.

(0.09)1Taw 3:16

Keturunan Yoyakim ialah Yekhonya, o  anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. p 

(0.09)1Taw 4:6

Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara.

(0.09)1Taw 7:17

Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead a  bin Makhir bin Manasye.

(0.09)1Taw 7:32

Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka.

(0.09)1Taw 23:20

Anak-anak Uziel ialah Mikha, seorang kepala, dan Yisia, anak yang kedua.

(0.09)1Taw 2:4

Tamar, a  menantu perempuan b  Yehuda, melahirkan baginya Peres c  dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang.

(0.09)1Taw 3:24

Anak-anak Elyoenai ialah Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani, tujuh orang.

(0.09)1Taw 4:12

dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha.

(0.09)1Taw 26:10

Hosa dari bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala--sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala y --

(0.09)1Taw 2:22

Segub memperanakkan Yair yang mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead.
TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA