Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 161 - 180 dari 2199 ayat untuk kaum yang besar AND book:[1 TO 39] [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.003 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.53)Yer 16:10

Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu: Mengapakah TUHAN mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap TUHAN, Allah e  kami?,

(0.53)Mzm 119:165

Besarlah ketenteraman b  pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan c  bagi mereka.

(0.53)2Sam 7:21

Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini.

(0.52)Ul 27:2

Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan a  ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu b  besar, dan mengapurnya, c 

(0.52)Ul 4:37

Karena Ia mengasihi a  nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan-Nya b  yang besar,

(0.52)Yer 22:8

Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain: Mengapakah TUHAN melakukan seperti itu kepada kota x  yang besar ini?

(0.52)Dan 4:3

Betapa besarnya tanda-tanda-Nya dan betapa hebatnya mujizat-mujizat-Nya! i  Kerajaan-Nya adalah kerajaan yang kekal j  dan pemerintahan-Nya turun-temurun!

(0.52)Bil 14:17

Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan TUHAN itu nyata kebesarannya, seperti yang Kaufirmankan:

(0.52)Kel 32:10

Oleh sebab itu biarkanlah m  Aku, supaya murka-Ku bangkit terhadap mereka dan Aku akan membinasakan n  mereka 1 , tetapi engkau akan Kubuat menjadi bangsa o  yang besar."

(0.52)Bil 14:12

Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar i  dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan Kubuat menjadi bangsa j  yang lebih besar dan lebih kuat dari pada mereka. k "

(0.52)Yl 2:25

Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan d  habis oleh belalang e  pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentara-Ku f  yang besar yang Kukirim ke antara kamu.

(0.52)1Raj 3:9

Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham 1  f  menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan g  antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup h  menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?"

(0.52)Yos 14:15

Nama Hebron dahulu ialah Kiryat-Arba; r  Arba s  ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah t  negeri itu, berhenti berperang.

(0.52)1Taw 17:21

Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya r  menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kaubebaskan dari Mesir?

(0.52)Yes 5:9

Di telingaku terdengar l  firman TUHAN m  semesta alam: "Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi; n  rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya.

(0.52)Am 5:12

Sebab Aku tahu, bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu j  berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit 1 , yang menerima uang suap k  dan yang mengesampingkan orang miskin l  di pintu gerbang. m 

(0.52)Mzm 77:13

(77-14) Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus! Allah manakah yang begitu besar seperti Allah x  kami?

(0.52)2Raj 17:36

Tetapi TUHAN yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan k  yang teracung, kepada-Nyalah kamu harus berbakti, kepada-Nyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban.

(0.51)Yer 28:8

Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. p 

(0.51)Yer 30:14

Semua kekasihmu j  melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, Aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, k  dengan hajaran yang bengis, l  karena kesalahanmu banyak, dosamu m  berjumlah besar.
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.17 detik
dipersembahkan oleh YLSA