Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 11 dari 11 ayat untuk hebrew:ymybw [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.025 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 116:2

Sebab Ia menyendengkan telinga-Nya o  kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada-Nya.

(0.87)Mzm 37:19

mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan.

(0.75)1Taw 5:17

Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, q  raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, r  raja Israel.

(0.75)Neh 12:12

Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya, dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia,

(0.62)1Taw 5:10

Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri; n  setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead.

(0.62)2Taw 26:5

Ia mencari Allah selama hidup Zakharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. g  Dan selama ia mencari TUHAN 1 , Allah membuat segala usahanya berhasil. h 

(0.62)Neh 12:26

Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman bupati Nehemia dan imam Ezra, ahli kitab itu.

(0.50)Ezr 4:7

Dan pada zaman Artahsasta f  ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat dan Tabeel serta rekan-rekannya yang lain kepada Artahsasta, raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. (Dalam bahasa Aram:) g 

(0.50)Neh 12:47

Pada zaman Zerubabel dan Nehemia semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekadar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. s 

(0.50)Hos 1:1

Firman TUHAN yang datang a  kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, b  Yotam, c  Ahas d  dan Hizkia, e  raja-raja Yehuda, f  dan pada zaman Yerobeam g  bin Yoas, raja Israel. h 

(0.50)Am 1:1

Perkataan yang dinyatakan kepada Amos 3 , salah seorang peternak domba dari Tekoa, a  tentang Israel pada zaman Uzia, b  raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, c  anak Yoas, raja Israel, d  dua tahun sebelum gempa bumi. e 
TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA