Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 135 ayat untuk hebrew:Mynb [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ams 17:6

Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu y  dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka.

(0.86)Yes 30:9

Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, j  anak-anak yang suka bohong k  anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran l  TUHAN;

(0.86)Yes 51:18

Dari semua anak-anak d  yang dilahirkannya tidak ada yang membimbing dia e  dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya tidak ada yang memegang tangannya. f 

(0.81)1Taw 8:3

Anak-anak Bela ialah Adar, k  Gera, Abihud,

(0.81)1Taw 24:28

Dari Mahli ialah Eleazar; dia ini tidak mempunyai anak.

(0.81)Ayb 1:2

Ia mendapat tujuh anak laki-laki g  dan tiga anak perempuan. h 

(0.81)Ayb 42:13

Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan;

(0.81)Mzm 128:6

dan melihat anak-anak dari anak-anakmu! t  Damai sejahtera atas Israel! u 

(0.71)Ul 4:25

Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu lalu kamu berlaku busuk r  dengan membuat patung s  yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat t  di mata TUHAN, Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Nya,

(0.71)Hak 12:14

Ia mempunyai empat puluh anak laki-laki dan tiga puluh cucu laki-laki, p  yang mengendarai tujuh puluh ekor keledai q  jantan. Ia memerintah atas orang Israel delapan tahun lamanya.

(0.71)1Taw 4:27

Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda.

(0.71)1Taw 8:40

Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin. x 

(0.71)1Taw 25:5

Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya; sebab Allah telah memberikan kepada Heman empat belas orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.

(0.71)Mal 4:6

Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya 1  a  dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul b  bumi sehingga musnah. c 

(0.71)1Taw 2:30

Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai anak.

(0.71)1Taw 26:9

Dan Meselemya mempunyai delapan belas orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa.

(0.71)2Taw 24:3

Yoyada mengambil dua orang isteri bagi dia; dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan.

(0.71)Mzm 34:11

(34-12) Marilah anak-anak, dengarkanlah n  aku, takut akan TUHAN o  akan kuajarkan kepadamu! p 

(0.71)Mzm 103:13

Seperti bapa sayang e  kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia 1 .

(0.71)Mzm 127:3

Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada TUHAN 1 , dan buah kandungan adalah suatu upah. d 
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA