Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 23 ayat untuk hebrew:Kly [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hab 3:5

Mendahului-Nya berjalan penyakit sampar y  dan demam mengikuti jejak-Nya.

(0.88)2Sam 13:26

Kemudian berkatalah Absalom: "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawabnya: "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?"

(0.88)Hak 7:4

Tetapi TUHAN berfirman kepada Gideon: "Masih terlalu banyak b  rakyat; suruhlah mereka turun minum air, maka Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang Kufirmankan kepadamu: Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barangsiapa yang Kufirmankan kepadamu: Inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi."

(0.88)Ams 10:9

Siapa bersih kelakuannya, d  aman jalannya, e  tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. f 

(0.88)Pkh 6:4

Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan.

(0.75)Mzm 126:6

Orang yang berjalan maju dengan menangis x  sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.

(0.75)Ams 15:12

Si pencemooh tidak suka ditegur n  orang; ia tidak mau pergi kepada orang bijak.

(0.75)Yer 46:22

Suaranya seperti ular yang mendesis, apabila mereka berjalan maju dengan bertentara; mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang penebang pohon. w 

(0.62)Kel 10:24

Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata: "Pergilah, w  beribadahlah kepada TUHAN, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, x  juga anak-anakmu y  boleh turut beserta kamu."

(0.62)Kel 23:23

Sebab malaikat-Ku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, f  dan Aku akan melenyapkan mereka.

(0.62)Kel 32:34

Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah y  bangsa itu ke tempat z  yang telah Kusebutkan kepadamu; akan berjalan malaikat-Ku a  di depanmu, tetapi pada hari pembalasan-Ku b  itu Aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka."

(0.62)Ul 20:6

Dan siapa telah membuat kebun anggur, v  tetapi belum mengecap w  hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya.

(0.62)Ul 20:7

Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya? x  Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya.

(0.62)Yos 16:8

Dari Tapuah e  batas itu terus ke barat ke sungai Kana f  dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku bani Efraim menurut kaum-kaum mereka.

(0.62)1Sam 17:32

Berkatalah Daud kepada Saul: "Janganlah seseorang menjadi tawar hati k  karena dia; hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu."

(0.62)2Sam 13:24

Kemudian Absalom menghadap raja, lalu berkata: "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini."

(0.62)Pkh 5:16

(5-15) Inipun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikianpun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? b 

(0.62)Yes 6:8

Lalu aku mendengar suara e  Tuhan berkata: "Siapakah yang akan Kuutus 1 , f  dan siapakah yang mau pergi untuk Aku? g " Maka sahutku: "Ini aku, h  utuslah aku!"

(0.50)Kel 10:26

Dan juga ternak kami harus turut beserta kami dan satu kakipun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada TUHAN, Allah kami; dan kami tidak tahu, dengan apa kami harus beribadah kepada TUHAN, sebelum kami sampai di sana."

(0.50)Kel 34:9

serta berkata: "Jika aku telah mendapat kasih karunia g  di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami; h  sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, i  tetapi ampunilah kesalahan dan dosa j  kami; ambillah kami menjadi milik-Mu. k "
TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA